Achievements

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny...

The National Science Center (NCN) has concluded the latest edition of the OPUS and SONATA competitions. Scientists from ...

The ALICE experiment makes first direct observation of a fundamental effect in particle physics. The observation provide...

The project of Dr. Daniel Pęcak - SONATINA 5, financed by the National Science Center - aims to learn about the propert...

The publication entitled "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures" by members of the Nuc...

Univeristy works without limitations.

Job offerts

Ogłoszenie dotyczy projektu „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowym...

Oferta dotyczy projektu projektu „Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem”.

Rector of the Warsaw University of Technology announces a competition for the position of ASSISTANT PROFESSOR in the fo...

Oferta pracy w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mesyńskiej 16

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-...