Achievements

The ALICE experiment makes first direct observation of a fundamental effect in particle physics. The observation provide...

The project of Dr. Daniel Pęcak - SONATINA 5, financed by the National Science Center - aims to learn about the propert...

The publication entitled "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures" by members of the Nuc...

The "Materials" journal (140 points) published a work which was the result of cooperation between the employees of our F...

The publication proposes a methodology for determining the probability of photoionization (cross-sections) as a function...

Dean's office announcements

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lu...

W zakładce STUDIA-STYPENDIA zamieszczone zostały zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora - 8% najlepszych...

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim e-kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędz...

Do you want to discover exciting scientific software projects facilitating the experiments at CERN? Solving challenging ...

Job offerts

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS pt. „Zmiany koncentracji defektów...

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki na pełny etat (pensum 18 go...

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermieg...

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dy...