Research projects

Project no. 2019/33/N/ST5/01414

Rola interfejsów i ułożenia warstw na transport ciepła w heterostrukturach van der Waalsa

Project supported by Narodowe Centrum Nauki
Project leader: Gertych Arkadiusz
Lead time: 24/02/2020 - 23/02/2023
Project no. 2019/33/B/ST5/02134

Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu

Project supported by Narodowe Centrum Nauki
Project leader: Struzik Michał
Lead time: 20/02/2020 - 19/02/2022


Project no. 460255/PnH2/2020

Graphene Flagship Core Project2 — GrapheneCore2

Project supported by Komisja Europejska
Project leader: Zdrojek Mariusz
Lead time: 24/01/2020 - 31/03/2020


Project no. 2018/30/E/ST2/00089

Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich

Project supported by Narodowe Centrum Nauki
Project leader: Kikoła Daniel
Lead time: 25/04/2019 - 24/04/2023


Project no. 452493/PnH2/2019

The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications

Project supported by Komisja Europejska
Project leader: Kikoła Daniel
Lead time: 12/11/2019 - 31/05/2023


Project no. LIDER/11/0036/L-9/17/NCBR/2018

Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie nowotworów skóry.

Project supported by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Project leader: Siemion Agnieszka
Lead time: 01/01/2019 - 31/12/2021


Project no. 0061/L-9/2017

VIDO - Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej

Project supported by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Project leader: Kakarenko Karol
Lead time: 01/01/2019 - 31/12/2021


Project no. POIR.04.04.00-00-5E4E/18-00

Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy

Project supported by Fundacja Nauki Polskiej
Project leader: Świtkowski Krzysztof
Lead time: 01/02/2019 - 31/01/2021


Project no. POIR.04.04.00-00-5E4E/18

Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy

Project supported by Fundacja Nauki Polskiej
Project leader: Świtkowski Krzysztof
Lead time: 01/02/2019 - 31/01/2021
Project no. 2019/32/T/ST3/00318

Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych

Project supported by Narodowe Centrum Nauki
Project leader: Gertych Arkadiusz
Lead time: 17/09/2019 - 30/09/2020


Project no. 2017/26/E/ST3/00428

Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów

Project supported by European Regional Development Fund
Project leader: Wlazłowski Gabriel
Lead time: 26/09/2018 - 25/09/2022