News

Spotkanie konsorcjum STAGE

Członkowie konsorcjum STAGE

W Sofii odbyło się piąte spotkanie konsorcjum STAGE, którego Politechnika Warszawska jest partnerem. Koordynatorami z ramienia PW są dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, prof. PW, oraz dr Mirosław Brzozowy.

SFINKS 2024 — rejestracja prelegentów

Logo sympozjum SFINKS

Ruszyły zapisy na tegoroczne Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej SFINKS'24, które odbędzie się 18 czerwca na Politechnice Warszawskiej. Zachęcamy studentów, doktorantów i doktorów do zgłaszania referatów za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://sfinks.fizyka.pw.edu.pl/. Udział w SFINKS'24 jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

LLM jako asystent nauczyciela akademickiego – seminarium dydaktyczne

Zdjęcie osoby korzystającej z laptopa

Zapraszamy na spotkanie online poświęcone wykorzystaniu dużych modeli językowych w dydaktyce. Seminarium odbędzie się 23 kwietnia (wtorek) o 15.00 na platformie MS Teams.

Spotkanie informacyjne z prekandydatem na Dziekana Wydziału Fizyki PW

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki PW

Otwarte spotkanie informacyjne z dr. hab. inż. Wojciechem Wróblem, profesorem uczelni, odbędzie się 11 kwietnia 2024 (czwartek) o 12.15 w Audytorium Fizyki.

Jubileuszowy turniej siatkówki i quiz

Grafika przedstawiająca osobę rozwiązującą zadania przy tablicy i siatkarza

Ruszyły zapisy!

Projekt OMINO zainteresował Chińczyków

Logotyp projektu OMINO

Reprezentanci Ambasady Chin w Warszawie odwiedzili Wydział Fizyki, by porozmawiać o głównych założeniach projektu OMINO koordynowanego przez prof. Janusza Hołysta.

Otwarcie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych

Goście imprezy inaugurującej powstanie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych

Szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce – to główny cel polsko-amerykańskiej jednostki, której działalność oficjalnie zainaugurowano 3 kwietnia podczas wydarzenia zorganizowanego na naszym wydziale.

Młodzi fizycy ze stypendiami Ministra Nauki

Laureaci stypendium Ministra Nauki

Dwóch studentów związanych z naszym wydziałem — Anton Hul i Adam Puchalski — zdobyło stypendia ministerialne za znaczące osiągnięcia.

Quantum Technologies Seminar z Anną Minguzzi

Grafika promująca seminarium Quantum Technologies Seminar

Zapraszamy na seminarium, które 4 kwietnia o 12.15 poprowadzi badaczka związana z Laboratoire de Physique et Modélisation des Milieux Condensés oraz Université Grenoble Alpes. Spotkanie odbędzie się w sali 111 Gmachu Fizyki, transmisja na platformie MS Teams.

Życzenia

Grafika przedstawiająca jajo wyłaniające się ze struktury sferycznej

z okazji Świąt Wielkanocnych

Prof. Mirosław Karpierz Przewodniczącym Komitetu Fizyki PAN

Prof. Mirosław Karpierz

To już kolejny wybór prof. Karpierza do roli przewodniczącego. Obecna kadencja potrwa do 2028 roku.

International Photonics Job Fair, 3rd Edition

Illustration of the facade of the WUT Main Building

We invite you to the third edition of the IPJF event, which will take place on May 24, 2024, in the Main Hall of the Warsaw University of Technology Physics Building (Koszykowa 75).

Network geometry and multidimensional hyperbolic maps of real networks — wykład gościnny

Robert Jankowski

Zapraszamy na wykład Roberta Jankowskiego, który odbędzie się 28 marca w s. 111.

Fizyka nowotworu. Czy możliwe jest skuteczniejsze leczenie?

Ductual Carcinoma

Podczas najbliższego seminarium prof. Urszula Foryś wystąpi z prelekcją „Czy możliwe jest skuteczniejsze leczenie? Spojrzenie z perspektywy teorii sterowania”. Zapraszamy 21 marca o 16.15 do sali 111 lub na platformę MS Teams.

Szkło krzemianowe w uścisku ultra wysokich ciśnień

Symulowana struktura SiO2

W Journal of Applied Physics ukazała się publikacja poświęcona strukturalnym i cieplnym właściwościom SiO2 poddanego ciśnieniom dochodzącym do 16 GPa. To efekt prac inż. Adama Puchalskiego i inż. Antona Hula realizowanych pod opieką naukową dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka we współpracy z prof. Pawłem Kęblińskim z Rensselaer Polytechnic Institute.

25 lat Wydziału Fizyki

Symbol jubileuszu 25-lecia Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

To już ćwierć wieku!

Ekologia informacji

Mężczyzna stojący pod parasolem chroniącym go przed "deszczem danych" — grafika z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji

W tekście Protect our environment from information overload opublikowanym w Nature Human Behaviour zespół badaczy z udziałem prof. Janusza Hołysta i dr. inż. Juliana Sienkiewicza podniósł temat przeciążenia informacyjnego. Autorzy przedstawili ważny postulat – zacznijmy traktować przestrzeń informacyjną z taką troską, z jaką staramy się dbać o środowisko naturalne.

Nasi fizycy w przełomowym eksperymencie CERN-u

Część aparatury AEgIS

Publikacja w Physical Review Letters

Nowa perspektywa perowskitowa

Przemieszczenia jonów tlenu i bizmutu – schemat graficzny

Zespół z udziałem prof. Franciszka Kroka i dr. inż. Marcina Kryńskiego zbadał związek oparty na tytanianie sodowo-bizmutowym (NBT), który może stać się alternatywą dla bazujących na szkodliwym ołowiu materiałach wykorzystywanych m.in. w czujnikach i magazynach energii.

Warsztaty Masterclass — radioterapia

Zdjęcie sprzętu do radioterapii

Fizykę i medycynę łączy fascynująca zależność, którą poznają uczestnicy wiosennych warsztatów masterclass z radioterapii. Uruchamiamy zapisy dla licealistów!

Nowotwory pod fizycznym nadzorem

Komórki raka piersi, fot. National Cancer Institute

Zespół badaczy z udziałem dr. hab. inż. Krzysztofa W. Fornalskiego opublikował artykuł poświęcony wykorzystaniu modelu Avramiego-Dobrzyńskiego, który może służyć zrozumieniu procesu akumulacji mutacji genetycznych prowadzących do rozwoju nowotworów. Tekst znalazł się w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences

Studenci z wizytą w Międzynarodowym Centrum Badań Oka — ICTER

Zdjęcie studentów w laboratorium ICTER

Czwórka naszych magistrantów odwiedziła laboratoria wyjątkowego ośrodka naukowo-badawczego, który rozwija nowoczesne technologie wspierające diagnostykę i terapię chorób oczu. 

Promieniowanie synchrotronowe — kurs dla doktorantów

Wnęki rezonansowe Landaua

Zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń przygotowanym pod patronatem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Rejestracja potrwa do 3 marca.

Dokumenty kandydatów na studia II stopnia

Zdjęcie teczek z dokumentami

Zarejestrowanym w systemie IRK na studia II stopnia przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów do 9 lutego do 14.00.

Ekologia informacji

Mężczyzna stojący pod parasolem chroniącym go przed "deszczem danych" — grafika z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji

Idea naszych fizyków opisana w Nature Human Behaviour