News

Klaudia Żerańska wśród Innowatorów Mazowsza

Laureaci konkursu Innowator Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła cztery firmy i sześciu naukowców — w tym gronie znalazła się nasza badaczka.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB

Granty SHENG i PRELUDIUM dla naszych fizyków

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki

Poznaj projekty

Oferta studiów doktoranckich w Nanyang Technological University w Singapurze

Marina Bay Sands, Singapur

W ramach projektu Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) pojawiła się możliwość wysłania polskiego studenta na studia doktoranckie w Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Studia rozpoczęłyby się w sierpniu 2024 r. i trwałyby prawdopodobnie 4 lata.

3 x MINIATURA

Zdjęcie z Laboratorium Optyki Nieliniowej

Trzech naszych badaczy będzie mogło zrealizować swoje działania dzięki dofinansowaniu z konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Jak wytwarzać i magazynować energię na PW

Zdjęcie instalacji fotowoltaicznej

Ruszył projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii na PW, w który zaangażowany jest również nasz wydział. Celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Postępy w ulepszaniu wizualizacji danych ALICE

Dwa modele pola magnetycznego — uproszczony i dokładny

Dzięki współpracy dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego i badaczy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW udało się udoskonalić algorytmy rekonstrukcji, a finalnie uzyskać dokładniejsze wizualizacje śladów cząstek. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Computer Physics Communications

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Struktura warstwowa ogniwa CIGS — zdjęcie wykonane techniką SEM

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr inż. Aniela Czudek wygłosi referat pt. „Wpływ metali alkalicznych na charakterystyki elektryczne i pojemnościowe ogniw fotowoltaicznych i warstw CIGS”. Seminarium odbędzie się w czwartek 30 listopada o 14.15 w Audytorium Fizyki.

Konwersatorium

Zdjęcie mikrofonu ustawionego w sali audytoryjnej

Zapraszamy na seminarium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zbereckiego „Poszukiwanie struktur niskowymiarowych o optymalnych własnościach termoelektrycznych”, które odbędzie się 9 listopada o 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.

Zajęcia dla uczniów szkół średnich

Zdjęcie badaczki przy pracy

Uruchomiliśmy zapisy online, zachęcamy do rejestracji na spotkania zaplanowane na listopad i grudzień tego roku.

Zbiórka dla Schroniska na Paluchu

Zdjęcie psa

Włączamy się w politechniczną akcję pomocy dla potrzebujących zwierząt! Do 8 listopada przy portierni Gmachu Fizyki będziemy zbierać karmę oraz akcesoria — szczegółowa lista potrzebnych rzeczy znajduje się w artykule.

Design Chemical Complexity — seminarium

fot. freepik

Zapraszamy na seminarium, które 2 listopada poprowadzi Istvan Lagzi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie.

Ważny system eksperymentu ALICE współnadzorowany przez fizyków z PW

Monika Kutyła, Krystian Rosłon oraz Maciej Czarnynoga

Maciej Czarnynoga, Monika Kutyła oraz Krystian Rosłon pełnią funkcje ekspertów nadzorujących pracę FIT (The Fast Interaction Trigger) — szybkiego indykatora oddziaływań w eksperymencie ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Zamień się w kroplę i opanuj nadciekłość

Zrzut ekranu z gry SuperFluid

Studenci Koła Naukowego Fizyki Komputerowej (KNFK) razem z zespołem Koła Twórców Gier POLYGON stworzyli grę, która pomaga zrozumieć zjawisko nadciekłości – stanu cieczy, którego odpowiednikiem w świecie ciała stałego jest całkowity zanik oporu.

Fizyka nowotworu — seminarium powraca

Ductal Carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na 6. seminarium z cyklu Fizyka nowotworu. Bioelektryczne aspekty rozwoju nowotworu przedstawi dr hab. inż. Teodor Buchner. Spotykamy się 19 października o 16.15 w sali 111 oraz na platformie MS Teams.

Nasi fizycy w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022

Zdjęcie czasopism

Pięciu badaczy z naszego wydziału znalazło się w rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Zawalcz o indeks, nagrody i… satysfakcję!

fot. unsplash.com/jeshoots

Weź udział w konkursach dla entuzjastów fizyki

Seminarium wydziałowe

Grafika: strzałki skierowane w różnym kierunku

Zapraszamy na seminarium Opinion dynamics models: road to consensus, które poprowadzi prof. Parongama Sen z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Kalkucie. Spotkanie odbędzie się 12 października o 12.15 w sali 111.

Nagroda Nobla z fizyki w 2023 roku

Laureaci Nagrody Nobla 2023 z fizyki, ilustracja: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Nagrodę dla Pierre'a Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier komentuje dr. inż. Cezariusz Jastrzębski.

Interaktywny poradnik dla nowych studentów PW

Logo platformy LeOn PW

Zaczynasz swoją przygodę na Politechnice Warszawskiej i najważniejszych informacji zebranych w jednym miejscu? Skorzystaj z interaktywnego przewodnika dostępnego na platformie edukacyjnej leon.pw.edu.pl.

Elektrolit stały bohaterem najlepszej pracy magisterskiej roku 2022/2023

Aleksandra Cuper wraz z promotorami swojej pracy magisterskiej

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania. Ci, którzy mają przed sobą wyzwanie napisania pracy dyplomowej, mogą się zainspirować pracą laureatki ostatniej edycji nagrody im. prof. Józefa Dygasa — Aleksandry Cuper.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

Uczestnicy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024

2023/2024

Sukcesy młodych fizyków podczas Sympozjum Młodych Naukowców 2023

Adam Puchalski w trakcie prezentacji

Podczas sympozjum, które odbyło się 18-20 września na Wydziale Fizyki UW, nasz wydział godnie reprezentowali doktoranci – Klaudia Pachulska i Maciej Nowagiel – oraz student I stopnia – Adam Puchalski.

48. Zjazd Fizyków Polskich

Zdjęcie uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich, fot. mostwiedzy.pl

Na początku września w murach Politechniki Gdańskiej odbył się kolejny Zjazd Fizyków Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W obradach, sesjach naukowych i dydaktycznych oraz dyskusjach wzięła udział także reprezentacja naszego wydziału.

Głos z PW na konferencji „Atom dla Polski”

O tym, jaką rolę Politechnika Warszawska odgrywa w tworzeniu kadr dla sektora energetyki nuklearnej i dlaczego młodzi ludzie bez obaw mogą wiązać swoją przyszłość z naszą uczelnią, opowiedział podczas wtorkowej konferencji na Wydziale Zarządzania UW prof. Adam Kisiel, pełnomocnik Rektora PW ds. energetyki jądrowej.