News

Nanokrystaliczne alluaudyty naszych fizyków pod lupą prof. Lindy Nazar

Mgr. inż. Maciej Nowagiel

Dr hab. inż. Tomasz Pietrzak oraz mgr inż. Maciej Nowagiel wrócili z dwutygodniowej wizyty badawczej w grupie prof. Lindy Nazar na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie. Celem było przygotowanie prototypowych baterii sodowych z wykorzystaniem zsyntezowanych przez grupę dr. Pietrzaka nanokrystalicznych materiałów katodowych o strukturze alluaudytu.

Rajmund Trykozko — wspomnienie

Fotografia prof. Rajmunda Trykozki

13 stycznia 2023 roku odszedł profesor doktor habilitowany Rajmund Trykozko. Wspominamy cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Stypendia dla studentów przyjętych na studia II stopnia

Zdjęcie bilonu

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 mogą się ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Dr hab. Georgy Kornakov z grantem SONATA BIS

Dr hab. Georgy Kornakov

„Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej” to tytuł projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dwie nowe prace naszych badaczy w Physical Review Letters

Grafika: układ numeryczny do badania zderzeń wirów kwantowych.

Artykuły autorstwa badaczy z grupy teorii jądra atomowego dotyczące gazów atomowych schłodzonych do temperatur bliskich zera bezwzględnego (rzędu nanokelwinów) ukazały się w prestiżowym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wykład inaugurujący nowy semestr

Grafika symbolizująca technologię

Referat „Czy Nobel kwantowy 2022 jest z filozofii czy z technologii?” wygłosi 2 marca o 13.30 dr hab. inż. Teodor Buchner. Całą społeczność naszego wydziału zapraszamy z tej okazji do Audytorium Fizyki.

Prace naszych dyplomantów nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Grafika symbolizująca tematykę związaną z atomistyką

Trójka studentów, którzy prace inżynierskie obronili na Wydziale Fizyki PW, została wyróżniona w konkursie poświęconym atomistyce.

International Photonics Job Fair, 2nd Edition

Illustration of the facade of the WUT Main Building

We invite you to the second edition of the IPJF event, which will take place on May 12, 2023, in the Main Hall of the Warsaw University of Technology Physics Building (Koszykowa 75).

Nasza absolwentka najlepsza w konkursie PZPTS

Zdjęcie Martyny Winnik i logo Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Praca inżynierska Martyny Winnik zwyciężyła w 6. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

PW włącza się w polski program rozwoju energetyki jądrowej

Zdjęcie rektorów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz koncernu Orlen po podpisaniu listu intencyjnego

List intencyjny w sprawie opracowania programów kształcenia i uruchomienia kierunków studiów został podpisany 31 stycznia w Warszawie. Wśród sygnatariuszy znalazło się sześć polskich uczelni technicznych, w tym Politechnika Warszawska.

BIMEVOX-y w centrum uwagi

Lokalna struktura

Artykuł poświęcony lokalnej strukturze przewodników jonów tlenu, BIMEVOX-ów, znalazł się na okładce styczniowego wydania Chemistry of Materials. Wyniki są efektem współpracy grupy badawczej prof. Franciszka Kroka (w skład której weszli: Aleksandra Dzięgielewska, Marcin Małys, Marcin Kryński) z zespołem dr. Isaaca Abrahamsa z Queen Mary University of London.

Jak zadbać o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

Zdjęcie elektrowni jądrowej

Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na świecie działa nieco ponad 440 reaktorów jądrowych, a niemal 60 jest w budowie. To kluczowa dla niskoemisyjnej energii elektrycznej infrastruktura, o której bezpieczeństwo należy odpowiednio zadbać. Pomóc mogą badania dr. hab. inż. Daniela Kikoły, prof. PW, i Rafała Dąbrowskiego z Państwowej Agencji Atomistyki, związanego również ze Szkołą Doktorską PW.

Nabór na studia II stopnia — składanie dokumentów

Zdjęcie teczek z dokumentami

Rejestracja internetowa jest już zakończona. Do 13 lutego w dziekanacie Wydziału Fizyki można składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie.

Warsztaty ALICE Masterclass dla licealistów

Logotyp programu Hands on Particle Physics Masterclasses

Poczuj się jak badacz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN i weź udział w całodniowych, darmowych warsztatach! Zarejestruj się, żeby poznać tematykę fizyki wysokich energii, przeprowadzić analizę na rzeczywistych danych zebranych przez eksperyment ALICE i porównać swoje wyniki z uczestnikami ćwiczenia z innych zakątków świata.

WOŚP na Politechnice Warszawskiej

Grafika zapowiadająca finał WOŚP

W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 29 stycznia, w Gmachu Głównym PW odbędą się licytacje politechnicznych atrakcji, wyjątkowy koncert, zabawy z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi oraz warsztaty. Zapraszamy!

Udany finisz „Mistrzów Dydaktyki”

Zdjęcie uczestników programu „Mistrzowie Dydaktyki”

Dobiegły końca trzysemestralne zintegrowane zajęcia tutoringowe z podstaw fizyki oraz podstaw i języków programowania prowadzone przez dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka. Jakie są wrażenia czwórki uzdolnionych studentów, którzy mieli okazję w nich uczestniczyć? 

Wydział Fizyki i CEZAMAT łączą siły dla elektroniki nowej generacji

Czujnik CMOS i schemat obwodu

Innowacyjna platforma do syntezy materiałów 2D i ich heterostruktur

Fizyka nowotworu — nowe seminarium naukowe

Acute myelocytic leukaemia

Nowotwór to obiekt badań wykraczający poza medycynę — to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się także fizycy i matematycy. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów możliwe było powstanie dziedziny, jaką jest fizyka nowotworu. Zapraszamy na seminarium z nowego cyklu poświęconego temu zagadnieniu. Pierwsze spotkanie już 25 stycznia.

ALICE w krainie… zderzeń z tarczą

Marcin Patecki

W cyklu ALICE w krainie… będziemy opisywać działania naszych badaczy realizowane w ramach CERN-owskiego eksperymentu, który ma pomóc w odpowiedzi na pytania dotyczące początków Wszechświata. Jednym z tych projektów jest zakończony przez dr. inż. Marcina Pateckiego schemat konfiguracji Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) do zderzeń wysokoenergetycznych protonów z tarczą wewnątrz detektora ALICE.

Zmarł prof. Rajmund Trykozko

Zdjęcie palącej się świecy

Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Rajmund Trykozko, dyrektor Instytutu Fizyki w latach 1986-1990.

Jak się nie dać nadmiarowi informacji

Symboliczne zdjęcie internauty zasypywanego informacjami z sieci

Nowy projekt w ramach programu Horyzont Europa

Złote nanodomieszki

Grafika z pracy dotyczącej ciekłych kryształów w fazie błękitnej

Ciekłe kryształy z fazą błękitną (Blue Phase Liquid Crystals, BPLCs) to obiecujące materiały, które mogą mieć ogromne znaczenie np. przy budowie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych o ulepszonych parametrach elektrooptycznych czy w zaawansowanych urządzeniach fotonicznych. W artykule opublikowanym w czasopiśmie ACS Nano zespół dr. inż. Kamila Orzechowskiego opisał badania nad nanocząstkami złota w roli nanodomieszek, które mogą wpływać na zmianę właściwości optycznych i zwiększenie stabilności termicznej ciekłych kryształów w fazie błękitnej.

Kontynuuj naukę na studiach II stopnia

Zdjęcie osoby przy komputerze

Od 10 stycznia do 3 lutego trwają zapisy na studia magisterskie, które rozpoczną się w semestrze letnim. Kandydaci mogą się rejestrować na stronie irk.pw.edu.pl.

Startuje projekt OMINO

Zdjęcie ilustrujące przeciążenie informacyjne

W czwartek 12 stycznia na Wydziale Fizyki odbędzie się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt OMINO (Overcoming Multilevel INformation Overload) przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Hołysta. OMINO będzie pierwszym projektem koordynowanym przez Politechnikę Warszawską w ramach programu ramowego EU Horyzont Europa.

Wyróżnienia PKOpto 2022 dla naszych studentek

Studentki wyróżnione w konkursie PKOpto 2022

Trzy prace dyplomowe obronione na Wydziale Fizyki PW zostały nagrodzone w prowadzonym przez Polski Komitet Optoelektroniki XXXI konkursie im. prof. Adama Smolińskiego.