News

Projekt PAIRS

Widok infrasturktury LUMI

Możliwości superkomputera LUMI w zasięgu naszych badaczy

Wyniki prac dyplomowych naszego studenta opublikowane w Journal of Non-Crystalline Solids

Wykres Arrheniusa przewodności elektrycznej badanych materiałów od odwrotności temperatury. Różne serie danych pokazują zależność przewodności od warunków wygrzewania (nanokrystalizacji) badanych w pracy materiałów szklistych LiFePO4.

Najważniejsze wyniki otrzymane w toku prac nad dyplomami inżynierskim i magisterskim Krzysztofa Gadomskiego zostały opublikowane w pracy pt. Synthesis and electrical properties of glassy and nanocrystalline LiFePO4.

Wyniki I etapu Konkursu Fizycznego PW

Logo Konkursu Fizycznego PW

Znamy listę uczestników finału!

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Świąt pełnych energii

Grafika choinki z ozdobą w kształcie atomu

Która odnawia się i odnawia...

Ważny przegląd naukowy dotyczący badań gwiazd neutronowych

Artystyczna wizja atomu, fot. Paweł Czerwiński

W czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics (IF: 9,6) opublikowano przegląd naukowy Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions przygotowany przez prof. Hannę Zbroszczyk oraz naukowców społeczności zaangażowanej w badania z zakresu astrofizyki.

Fizyka nowotworu i model Avramiego-Dobrzyńskiego

Ductal Carcinoma

Grudniowe spotkanie z cyklu Fizyka nowotworu poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski. Na prelekcję „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego” zapraszamy 14 grudnia o 16.15 do Audytorium Gmachu Fizyki. Tradycyjnie już seminarium będzie można obejrzeć także na platformie MS Teams.

Wigilia wydziałowa

Zdjęcie choinki w Gmachu Fizyki

Wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz emerytowanych pracowników serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia o 14.30 w Auli Gmachu Fizyki.

Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych. 

Klaudia Żerańska wśród Innowatorów Mazowsza

Laureaci konkursu Innowator Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła cztery firmy i sześciu naukowców — w tym gronie znalazła się nasza badaczka.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB

Granty SHENG i PRELUDIUM dla naszych fizyków

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki

Poznaj projekty

Oferta studiów doktoranckich w Nanyang Technological University w Singapurze

Marina Bay Sands, Singapur

W ramach projektu Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) pojawiła się możliwość wysłania polskiego studenta na studia doktoranckie w Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Studia rozpoczęłyby się w sierpniu 2024 r. i trwałyby prawdopodobnie 4 lata.

3 x MINIATURA

Zdjęcie z Laboratorium Optyki Nieliniowej

Trzech naszych badaczy będzie mogło zrealizować swoje działania dzięki dofinansowaniu z konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Jak wytwarzać i magazynować energię na PW

Zdjęcie instalacji fotowoltaicznej

Ruszył projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii na PW, w który zaangażowany jest również nasz wydział. Celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Postępy w ulepszaniu wizualizacji danych ALICE

Dwa modele pola magnetycznego — uproszczony i dokładny

Dzięki współpracy dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego i badaczy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW udało się udoskonalić algorytmy rekonstrukcji, a finalnie uzyskać dokładniejsze wizualizacje śladów cząstek. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Computer Physics Communications

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Struktura warstwowa ogniwa CIGS — zdjęcie wykonane techniką SEM

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr inż. Aniela Czudek wygłosi referat pt. „Wpływ metali alkalicznych na charakterystyki elektryczne i pojemnościowe ogniw fotowoltaicznych i warstw CIGS”. Seminarium odbędzie się w czwartek 30 listopada o 14.15 w Audytorium Fizyki.

Konwersatorium

Zdjęcie mikrofonu ustawionego w sali audytoryjnej

Zapraszamy na seminarium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zbereckiego „Poszukiwanie struktur niskowymiarowych o optymalnych własnościach termoelektrycznych”, które odbędzie się 9 listopada o 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.

Zajęcia dla uczniów szkół średnich

Zdjęcie badaczki przy pracy

Uruchomiliśmy zapisy online, zachęcamy do rejestracji na spotkania zaplanowane na listopad i grudzień tego roku.

Zbiórka dla Schroniska na Paluchu

Zdjęcie psa

Włączamy się w politechniczną akcję pomocy dla potrzebujących zwierząt! Do 8 listopada przy portierni Gmachu Fizyki będziemy zbierać karmę oraz akcesoria — szczegółowa lista potrzebnych rzeczy znajduje się w artykule.

Design Chemical Complexity — seminarium

Grafika prezentująca wiązania chemiczne

Zapraszamy na seminarium, które 2 listopada poprowadzi Istvan Lagzi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie.

Ważny system eksperymentu ALICE współnadzorowany przez fizyków z PW

Monika Kutyła, Krystian Rosłon oraz Maciej Czarnynoga

Maciej Czarnynoga, Monika Kutyła oraz Krystian Rosłon pełnią funkcje ekspertów nadzorujących pracę FIT (The Fast Interaction Trigger) — szybkiego indykatora oddziaływań w eksperymencie ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Zamień się w kroplę i opanuj nadciekłość

Zrzut ekranu z gry SuperFluid

Studenci Koła Naukowego Fizyki Komputerowej (KNFK) razem z zespołem Koła Twórców Gier POLYGON stworzyli grę, która pomaga zrozumieć zjawisko nadciekłości – stanu cieczy, którego odpowiednikiem w świecie ciała stałego jest całkowity zanik oporu.

Fizyka nowotworu — seminarium powraca

Ductal Carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na 6. seminarium z cyklu Fizyka nowotworu. Bioelektryczne aspekty rozwoju nowotworu przedstawi dr hab. inż. Teodor Buchner. Spotykamy się 19 października o 16.15 w sali 111 oraz na platformie MS Teams.

Nasi fizycy w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022

Zdjęcie czasopism

Pięciu badaczy z naszego wydziału znalazło się w rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.