Documents and forms

Contracts and salaries

You will find here the legal regulations of the Warsaw University of Technology and forms regarding employment and remuneration of employees.

Purchases and services

You will find order forms and purchase orders

Kształcenie

Znajdziesz tu dokumenty i formularze dotyczące studiów, dyplomowania i systemów zapewniania jakości kształcenia

Sprawy osobowe

Znajdziesz tu dokumenty i formularze dotyczące oceny pracowniczej i nagród, wniosków wyjazdowych i urlopów

Visual identification

You will find logos, sign books, presentation templates, business cards and letterhead.