Main Page » News »

Wizyta minister Marii Mrówczyńskiej na Wydziale Fizyki PW

Zdjęcie uczestników spotkania

Od lewej: prof. Mirosław Karpierz, prorektor ds. ogólnych PW, minister Maria Mrówczyska, prof. Teresa Rząca-Urban, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fizycznego, dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. PW, Natalia Osica, dyrektor zarządzająca pro science, prof. Mariusz Zdrojek.

Nowoczesna gospodarka nie może istnieć bez fizyki. O tym, jak wzmacniać nauki fizyczne, aby odblokować ich innowacyjny potencjał, rozmawiali z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Minister Mrówczyńska odwiedziła m.in. laboratorium optyki nieliniowej i miała okazję zobaczyć hologram Mieczysława Wolfkego, prekursora telewizji i holografii

O fundamentalnym znaczeniu fizyki dla rozwoju energetyki, medycyny, elektroniki, ale także przemysłu kosmicznego, lotniczego i wielu innych, powinno wiedzieć jak najwięcej osób. Docenienie potencjału nowatorskich pomysłów z tego zakresu leży w interesie środowiska biznesowego, firm technologicznych, ale i całego społeczeństwa. Beneficjentami osiągnięć fizyków jesteśmy wszyscy.

Za nami przełomy, dzięki którym powstały tranzystory, opracowano sieć www czy wprowadzono diagnostykę radiologiczną. Obecnie fizycy badają materiały mogące stworzyć podstawy nowej elektroniki, we współpracy z medykami pracują nad nowoczesnymi terapiami przeciwnowotworowymi, kreują rozwiązania dla zrównoważonej energetyki, nie boją się też wyzwań związanych z tworzeniem technologii dla sektora obronnego. Co będzie dalej?

Jak zgodnie podkreślili uczestnicy spotkania z minister Mrówczyńską, warto sprawić, by otoczenie społeczno-gospodarcze skierowało swoją uwagę właśnie w stronę fizyki. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieli pewność, że studia fizyczne dają dostęp do unikatowych umiejętności i narzędzi pozwalających na kreowanie praktycznych rozwiązań współczesnych problemów, a przemysł przekona się, że inwestując we współpracę z fizykami może jedynie zyskać.