News

Interaktywny poradnik dla nowych studentów PW

Logo platformy LeOn PW

Zaczynasz swoją przygodę na Politechnice Warszawskiej i najważniejszych informacji zebranych w jednym miejscu? Skorzystaj z interaktywnego przewodnika dostępnego na platformie edukacyjnej leon.pw.edu.pl.

Elektrolit stały bohaterem najlepszej pracy magisterskiej roku 2022/2023

Aleksandra Cuper wraz z promotorami swojej pracy magisterskiej

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania. Ci, którzy mają przed sobą wyzwanie napisania pracy dyplomowej, mogą się zainspirować pracą laureatki ostatniej edycji nagrody im. prof. Józefa Dygasa — Aleksandry Cuper.

Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

Uczestnicy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024

2023/2024

Sukcesy młodych fizyków podczas Sympozjum Młodych Naukowców 2023

Adam Puchalski w trakcie prezentacji

Podczas sympozjum, które odbyło się 18-20 września na Wydziale Fizyki UW, nasz wydział godnie reprezentowali doktoranci – Klaudia Pachulska i Maciej Nowagiel – oraz student I stopnia – Adam Puchalski.

48. Zjazd Fizyków Polskich

Zdjęcie uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich, fot. mostwiedzy.pl

Na początku września w murach Politechniki Gdańskiej odbył się kolejny Zjazd Fizyków Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W obradach, sesjach naukowych i dydaktycznych oraz dyskusjach wzięła udział także reprezentacja naszego wydziału.

Głos z PW na konferencji „Atom dla Polski”

O tym, jaką rolę Politechnika Warszawska odgrywa w tworzeniu kadr dla sektora energetyki nuklearnej i dlaczego młodzi ludzie bez obaw mogą wiązać swoją przyszłość z naszą uczelnią, opowiedział podczas wtorkowej konferencji na Wydziale Zarządzania UW prof. Adam Kisiel, pełnomocnik Rektora PW ds. energetyki jądrowej.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Zdjęcie Auli Gmachu Fizyki

Zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się w poniedziałek 2 października o 14.00 w Audytorium Gmachu Fizyki.

O mikrostrukturach falowodowych na łamach Scientific Reports

Przykłady próbki światłowodowej ze stabilnym i precyzyjnie ustalonym okresowym ustawieniem molekuł ciekłokrystalicznych w fazie nematycznej

W czasopiśmie naukowym wydawanym przez Nature Portfolio opublikowano artykuł naszych fotoników, którzy zajęli się wytwarzaniem ciekłokrystalicznych okresowych mikrostruktur falowodowych. Zadaniem tych struktur jest sterowanie propagacją światła za pomocą m.in. zewnętrznego pola elektrycznego, światła lub temperatury.

Udany eksperyment synchrotronowy w Diamond Light Source

Dr inż. Przemysław Dzięgielewski (w tle) i prof. Jerzy Antonowicz podczas prac w Diamond Light Source

Duet naszych badaczy, dr inż. Przemysław Dzięgielewski i prof. Jerzy Antonowicz, ma za sobą owocny pobyt w brytyjskim Didcot, siedzibie jednej z najnowocześniejszych placówek synchrotronowych na świecie.

Ostatni dzień na złożenie dokumentów

Zdjęcie dokumentów leżących na segregatorze

Do 12 września włącznie zarejestrowani kandydaci mogą składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia II stopnia.

Festiwal Młodych Inżynierów powraca!

upominki dla uczestników Festiwalu Młodych Inżynierów

W sobotę 16 września zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach 27. Festiwalu Nauki. Pięć wydziałów PW znowu połączy siły, żeby młodszym i starszym pokazać różnorodność inżynierskiego świata i zaprosić do wspólnego odkrywania jego możliwości.

Warsztaty inaugurujące działalność Sieci Centrów Doskonałości XFEL

logo XFEL

Instytut Fizyki PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się 14-15.09.2023 w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną najnowsze prace naukowe prowadzone z użyciem rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach – XFEL.

Wyniki pracy inżynierskiej naszego studenta opublikowane w Crystals

logo czasopisma naukowego Crystals

Najważniejsze wyniki zgromadzone przez Pawła Polaka podczas realizacji jego pracy inżynierskiej przygotowanej pod opieką naukową dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka ukazały się w czasopiśmie Crystals (IF = 2.7). 

Przedłużone zapisy na studia II stopnia

Zdjęcie dokumentów leżących na segregatorze

Kandydaci mają czas na rejestrację do 11 września, a już zarejestrowane osoby powinny dostarczyć wymagane dokumenty do 12 września włącznie.

Są widoki na elektronikę 2D w skali przemysłowej

abstrakt graficzny

Publikacja grupy dr. inż. Jakuba Sitka w ACS Applied Materials & Interfaces

Wakacje w CERNie

Dziekan Wojciech Wróbel wraz z naukowcami i studentami Wydziału Fizyki PW

Między czerwcem a wrześniem w największym europejskim ośrodku badań jądrowych CERN łatwo trafić na reprezentantów Wydziału Fizyki PW. Nasi naukowcy i studenci biorą czynny udział w zbieraniu i analizowaniu danych do kilku ważnych eksperymentów.

Wyniki prac naszych fizyków w Journal of Power Sources

Okładka czasopisma naukowego Journal of Power Sources

W specjalnym numerze czasopisma naukowego poświęconego elektrochemicznej konwersji energii opublikowano nową pracę zespołu dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka zrealizowaną we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. 

Współpraca Polskich Elektrowni Jądrowych z PW

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Łukasz Młynarkiewicz – p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Krzysztof Zaremba – Rektor PW, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister klimatu i środowiska

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej, którą zapowiada umowa podpisana 7 sierpnia 2023 r.

Zapisy na studia II stopnia

Zdjęcie osoby korzystającej z komputera

Od 1 do 28 sierpnia można się rejestrować na stacjonarne studia magisterskie rozpoczynające się w październiku. Zapisy odbywają się w systemie IRK.

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna

Druga tura rekrutacji na PW

Superkomputer LUMI i kwantowe fenomeny

Wizualizacja stanu turbulencji kwantowej w ultrazimnym gazie Fermiego

Finisz projektu naszego badacza

Sieci neuronowe od podszewki — warsztaty

Grafika ilustrująca złożoną sieć

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w tę sobotę (15 lipca) o 11.00 w sali 111 Gmachu Fizyki. Zajęcia poprowadzi dr inż. Marcin Kryński.

Rekrutacja na studia I stopnia - I tura

Zdjęcie przedstawiające studentów Wydziału Fizyki PW zmierzających w stronę Gmachu Fizyki

Dwa sukcesy w konkursie CyberSummer@WUT-3

Kamil Orzechowski i Kordian Makulski

Granty badawcze na realizację projektów otrzymali Kordian Makulski i Kamil P. Orzechowski.

Superkomputer LUMI i kwantowe fenomeny

Wizualizacja stanu turbulencji kwantowej w ultrazimnym gazie Fermiego

Dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, prof. PW, wykorzystał możliwości superkomputera LUMI do zaawansowanych badań z zakresu mechaniki kwantowej. Nasz badacz właśnie zakończył projekt Turbulent Dynamics in Superfluid Fermi Systems prowadzony w ramach konkursu na pilotażowe granty obliczeniowe realizowane z wykorzystaniem infrastruktury najpotężniejszego europejskiego superkomputera.