News

Ekologia informacji

Mężczyzna stojący pod parasolem chroniącym go przed "deszczem danych" — grafika z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji

W tekście Protect our environment from information overload opublikowanym w Nature Human Behaviour zespół badaczy z udziałem prof. Janusza Hołysta i dr. inż. Juliana Sienkiewicza podniósł temat przeciążenia informacyjnego. Autorzy przedstawili ważny postulat – zacznijmy traktować przestrzeń informacyjną z taką troską, z jaką staramy się dbać o środowisko naturalne.

Nasi fizycy w przełomowym eksperymencie CERN-u

Część aparatury AEgIS

Publikacja w Physical Review Letters

Nowa perspektywa perowskitowa

Przemieszczenia jonów tlenu i bizmutu – schemat graficzny

Zespół z udziałem prof. Franciszka Kroka i dr. inż. Marcina Kryńskiego zbadał związek oparty na tytanianie sodowo-bizmutowym (NBT), który może stać się alternatywą dla bazujących na szkodliwym ołowiu materiałach wykorzystywanych m.in. w czujnikach i magazynach energii.

Warsztaty Masterclass — radioterapia

Zdjęcie sprzętu do radioterapii

Fizykę i medycynę łączy fascynująca zależność, którą poznają uczestnicy wiosennych warsztatów masterclass z radioterapii. Uruchamiamy zapisy dla licealistów!

Nowotwory pod fizycznym nadzorem

Komórki raka piersi, fot. National Cancer Institute

Zespół badaczy z udziałem dr. hab. inż. Krzysztofa W. Fornalskiego opublikował artykuł poświęcony wykorzystaniu modelu Avramiego-Dobrzyńskiego, który może służyć zrozumieniu procesu akumulacji mutacji genetycznych prowadzących do rozwoju nowotworów. Tekst znalazł się w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences

Studenci z wizytą w Międzynarodowym Centrum Badań Oka — ICTER

Zdjęcie studentów w laboratorium ICTER

Czwórka naszych magistrantów odwiedziła laboratoria wyjątkowego ośrodka naukowo-badawczego, który rozwija nowoczesne technologie wspierające diagnostykę i terapię chorób oczu. 

Promieniowanie synchrotronowe — kurs dla doktorantów

Wnęki rezonansowe Landaua

Zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń przygotowanym pod patronatem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Rejestracja potrwa do 3 marca.

Dokumenty kandydatów na studia II stopnia

Zdjęcie teczek z dokumentami

Zarejestrowanym w systemie IRK na studia II stopnia przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów do 9 lutego do 14.00.

Ekologia informacji

Mężczyzna stojący pod parasolem chroniącym go przed "deszczem danych" — grafika z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji

Idea naszych fizyków opisana w Nature Human Behaviour

Czeskie konsultacje jądrowe

Profesorowie Adam Kisiel i Daniel Kikoła podczas wizyty w Politechnice Czeskiej w Pradze

Profesorowie Adam Kisiel i Daniel Kikoła odwiedzili Wydział Fizyki Jądrowej Politechniki Czeskiej w Pradze. Nasi fizycy mieli okazję zebrać wiedzę i doświadczenia, które wykorzystają przy modernizowaniu naszego programu studiów z zakresu energetyki jądrowej. 

Nowe badania nad dwuwymiarowymi półprzewodnikami z grantem PRELUDIUM BIS

zdjęciu wykonanym mikroskopem elektronowym widać dwuwymiarowy półprzewodnik - dwusiarczek wolframu (kolorowe trójkąty) na podłożu krzemowym

Projekt pod kierownictwem prof. Mariusza Zdrojka otrzymał finansowanie w ramach konkursu NCN na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Letnia szkoła im. Enrico Fermiego

Zdjęcie grupy osób w sali szkoleniowej

Włoskie Towarzystwo Fizyczne zaprasza studentów i doktorantów do udziału w letnich zajęciach z cyklu Nuclear Structure and Reactions from a Broad Perspective.

WOŚP na Politechnice Warszawskiej

Gmach Główny PW w barwach WOŚP-u

Zapraszamy na uczelniany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie koncerty, licytacje na żywo, zabawy i warsztaty dla dzieci i całych rodzin oraz spotkania ze światem nauki i techniki.

Zrównoważony rozwój zasilany wiedzą naukową

Grafika przedstawiająca komputer i symbole zrównoważonego rozwoju

Bezpłatne internetowe kursy doszkalające dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały uruchomione w ramach projektu europejskiego STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise), którego PW jest partnerem.

Cząstki ciemnej materii poszukiwane

Symboliczna wizja cząstek

Eksperyment grupy dr. hab. inż. Georgiego Kornakova został opisany w artykule opublikowanym na łamach czasopisma The European Physical Journal C

Rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie osoby korzystającej z komputera

W systemie IRK trwa rejestracja dla kandydatów na 3- i 4-semestralne studia magisterskie na kierunkach fizyka techniczna oraz Photonics. Uwaga — rekrutacja została przedłużona do 8 lutego.

Projekt PAIRS

Widok infrasturktury LUMI

Możliwości superkomputera LUMI w zasięgu naszych badaczy

Wyniki prac dyplomowych naszego studenta opublikowane w Journal of Non-Crystalline Solids

Wykres Arrheniusa przewodności elektrycznej badanych materiałów od odwrotności temperatury. Różne serie danych pokazują zależność przewodności od warunków wygrzewania (nanokrystalizacji) badanych w pracy materiałów szklistych LiFePO4.

Najważniejsze wyniki otrzymane w toku prac nad dyplomami inżynierskim i magisterskim Krzysztofa Gadomskiego zostały opublikowane w pracy pt. Synthesis and electrical properties of glassy and nanocrystalline LiFePO4.

Wyniki I etapu Konkursu Fizycznego PW

Logo Konkursu Fizycznego PW

Znamy listę uczestników finału!

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Świąt pełnych energii

Grafika choinki z ozdobą w kształcie atomu

Która odnawia się i odnawia...

Ważny przegląd naukowy dotyczący badań gwiazd neutronowych

Artystyczna wizja atomu, fot. Paweł Czerwiński

W czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics (IF: 9,6) opublikowano przegląd naukowy Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions przygotowany przez prof. Hannę Zbroszczyk oraz naukowców społeczności zaangażowanej w badania z zakresu astrofizyki.

Fizyka nowotworu i model Avramiego-Dobrzyńskiego

Ductal Carcinoma

Grudniowe spotkanie z cyklu Fizyka nowotworu poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski. Na prelekcję „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego” zapraszamy 14 grudnia o 16.15 do Audytorium Gmachu Fizyki. Tradycyjnie już seminarium będzie można obejrzeć także na platformie MS Teams.

Wigilia wydziałowa

Zdjęcie choinki w Gmachu Fizyki

Wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz emerytowanych pracowników serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia o 14.30 w Auli Gmachu Fizyki.

Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych.