News

Czeskie konsultacje jądrowe

Profesorowie Adam Kisiel i Daniel Kikoła podczas wizyty w Politechnice Czeskiej w Pradze

Profesorowie Adam Kisiel i Daniel Kikoła odwiedzili Wydział Fizyki Jądrowej Politechniki Czeskiej w Pradze. Nasi fizycy mieli okazję zebrać wiedzę i doświadczenia, które wykorzystają przy modernizowaniu naszego programu studiów z zakresu energetyki jądrowej. 

Nowe badania nad dwuwymiarowymi półprzewodnikami z grantem PRELUDIUM BIS

zdjęciu wykonanym mikroskopem elektronowym widać dwuwymiarowy półprzewodnik - dwusiarczek wolframu (kolorowe trójkąty) na podłożu krzemowym

Projekt pod kierownictwem prof. Mariusza Zdrojka otrzymał finansowanie w ramach konkursu NCN na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Letnia szkoła im. Enrico Fermiego

Zdjęcie grupy osób w sali szkoleniowej

Włoskie Towarzystwo Fizyczne zaprasza studentów i doktorantów do udziału w letnich zajęciach z cyklu Nuclear Structure and Reactions from a Broad Perspective.

WOŚP na Politechnice Warszawskiej

Gmach Główny PW w barwach WOŚP-u

Zapraszamy na uczelniany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie koncerty, licytacje na żywo, zabawy i warsztaty dla dzieci i całych rodzin oraz spotkania ze światem nauki i techniki.

Zrównoważony rozwój zasilany wiedzą naukową

Grafika przedstawiająca komputer i symbole zrównoważonego rozwoju

Bezpłatne internetowe kursy doszkalające dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały uruchomione w ramach projektu europejskiego STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise), którego PW jest partnerem.

Cząstki ciemnej materii poszukiwane

Symboliczna wizja cząstek

Eksperyment grupy dr. hab. inż. Georgiego Kornakova został opisany w artykule opublikowanym na łamach czasopisma The European Physical Journal C

Rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie osoby korzystającej z komputera

W systemie IRK trwa rejestracja dla kandydatów na 3- i 4-semestralne studia magisterskie na kierunkach fizyka techniczna oraz Photonics. Uwaga — rekrutacja została przedłużona do 8 lutego.

Projekt PAIRS

Widok infrasturktury LUMI

Możliwości superkomputera LUMI w zasięgu naszych badaczy

Wyniki prac dyplomowych naszego studenta opublikowane w Journal of Non-Crystalline Solids

Wykres Arrheniusa przewodności elektrycznej badanych materiałów od odwrotności temperatury. Różne serie danych pokazują zależność przewodności od warunków wygrzewania (nanokrystalizacji) badanych w pracy materiałów szklistych LiFePO4.

Najważniejsze wyniki otrzymane w toku prac nad dyplomami inżynierskim i magisterskim Krzysztofa Gadomskiego zostały opublikowane w pracy pt. Synthesis and electrical properties of glassy and nanocrystalline LiFePO4.

Wyniki I etapu Konkursu Fizycznego PW

Logo Konkursu Fizycznego PW

Znamy listę uczestników finału!

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Świąt pełnych energii

Grafika choinki z ozdobą w kształcie atomu

Która odnawia się i odnawia...

Ważny przegląd naukowy dotyczący badań gwiazd neutronowych

Artystyczna wizja atomu, fot. Paweł Czerwiński

W czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics (IF: 9,6) opublikowano przegląd naukowy Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions przygotowany przez prof. Hannę Zbroszczyk oraz naukowców społeczności zaangażowanej w badania z zakresu astrofizyki.

Fizyka nowotworu i model Avramiego-Dobrzyńskiego

Ductal Carcinoma

Grudniowe spotkanie z cyklu Fizyka nowotworu poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski. Na prelekcję „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego” zapraszamy 14 grudnia o 16.15 do Audytorium Gmachu Fizyki. Tradycyjnie już seminarium będzie można obejrzeć także na platformie MS Teams.

Wigilia wydziałowa

Zdjęcie choinki w Gmachu Fizyki

Wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz emerytowanych pracowników serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia o 14.30 w Auli Gmachu Fizyki.

Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych. 

Klaudia Żerańska wśród Innowatorów Mazowsza

Laureaci konkursu Innowator Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła cztery firmy i sześciu naukowców — w tym gronie znalazła się nasza badaczka.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB

Granty SHENG i PRELUDIUM dla naszych fizyków

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki

Poznaj projekty

Oferta studiów doktoranckich w Nanyang Technological University w Singapurze

Marina Bay Sands, Singapur

W ramach projektu Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) pojawiła się możliwość wysłania polskiego studenta na studia doktoranckie w Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Studia rozpoczęłyby się w sierpniu 2024 r. i trwałyby prawdopodobnie 4 lata.

3 x MINIATURA

Zdjęcie z Laboratorium Optyki Nieliniowej

Trzech naszych badaczy będzie mogło zrealizować swoje działania dzięki dofinansowaniu z konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Jak wytwarzać i magazynować energię na PW

Zdjęcie instalacji fotowoltaicznej

Ruszył projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii na PW, w który zaangażowany jest również nasz wydział. Celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Postępy w ulepszaniu wizualizacji danych ALICE

Dwa modele pola magnetycznego — uproszczony i dokładny

Dzięki współpracy dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego i badaczy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW udało się udoskonalić algorytmy rekonstrukcji, a finalnie uzyskać dokładniejsze wizualizacje śladów cząstek. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Computer Physics Communications

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Struktura warstwowa ogniwa CIGS — zdjęcie wykonane techniką SEM

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr inż. Aniela Czudek wygłosi referat pt. „Wpływ metali alkalicznych na charakterystyki elektryczne i pojemnościowe ogniw fotowoltaicznych i warstw CIGS”. Seminarium odbędzie się w czwartek 30 listopada o 14.15 w Audytorium Fizyki.

Konwersatorium

Zdjęcie mikrofonu ustawionego w sali audytoryjnej

Zapraszamy na seminarium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zbereckiego „Poszukiwanie struktur niskowymiarowych o optymalnych własnościach termoelektrycznych”, które odbędzie się 9 listopada o 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.