Achievements

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny...

The National Science Center (NCN) has concluded the latest edition of the OPUS and SONATA competitions. Scientists from ...

The ALICE experiment makes first direct observation of a fundamental effect in particle physics. The observation provide...

The project of Dr. Daniel Pęcak - SONATINA 5, financed by the National Science Center - aims to learn about the propert...

The publication entitled "Properties of a quantum vortex in neutron matter at finite temperatures" by members of the Nuc...

Dean's office announcements

Informacje i zapisy znajdują się w poniższym linku.

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie Wydziału Fizyki w dniu 01.10.2022 r. od godziny 11:00.

Na stronie Biura Kanclerza PW dostępny jest Regulamin Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 oraz ak...


Informacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Univeristy works without limitations.

Job offerts

Nuclear Theory Group at Warsaw University of Technology invites applications to fill postdoc position in the field of n...

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszyb...

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt....

An offer for a highly motivated candidate with a keen interest in theoretical and experimental condensed matter physics ...

“Dynamics of microparticles in fluids”