News

Drzwi Otwarte

Grafika promująca Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

Zapraszamy 20 maja od 10.00

Fizyka nowotworu

Ductal Carcinoma

Zapraszamy na kolejne seminarium z serii poświęconej nowotworom. W czwartek 18 maja prelekcję „Modelowanie wpływu poziomu pH w mikrośrodowisku guza na skuteczność terapii przeciwnowotworowych” wygłosi dr hab. Jan Poleszczuk, profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Spotkanie odbędzie się o 14.15 w sali 111 Gmachu Fizyki. Transmisja online — MS Teams.

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Grafika przedstawiająca olej

Zapraszamy na seminarium „Długoczasowe przemiany fazowe indukowane ciśnieniem w olejach roślinnych”, które 18 maja o 14.30 poprowadzi w Audytorium Fizyki dr inż. Leszek Pawlicki.

Staż Bekker NAWA dla naszego badacza

Logo programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera

Dr inż. Jakub Sitek dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera rozpoczął staż w IBS Center for Multidimensional Carbon Materials w Korei Południowej.

Grafenowe nanopłatki wielu zastosowań

Zdjęcie SEM kompozytu

W czasopiśmie naukowym Materials Today Advances (IF 9.9) znalazł się artykuł naszych badaczy poświęcony wielofunkcyjnemu niemetalicznemu nanokompozytowi polimerowemu mogącemu znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Maj z Wydziałem Fizyki

Zdjęcie przedstawiające kwitnące drzewo i logo Wydziału Fizyki

Zbliżające się wydarzenia

Stypendium MEiN dla naszego studenta

Grafika przedstawiająca mózg

Bartłomiej Kliś, student II roku fizyki technicznej, został wyróżniony stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznanym za znaczące osiągnięcia naukowe.

Spotkanie z przedstawicielami A*STAR

Grafika singapurskiej sieci instytutów A*STAR

Zachęcamy do udziału w spotkaniu z delegacją rządowej agencji A*STAR z Singapuru i rozmowy na temat współpracy naukowej oraz oferty stypendialnej dla studentów i młodych naukowców. Zainteresowani powinni się zarejestrować przez specjalny formularz.

Fizyka nowotworu — kancerogeneza

Zdjęcie przedstawiające komórki rakowe

Przed nami trzecie seminarium z serii przygotowanej przez zespół z Zakładu Fizyki Układów Złożonych. Czwartkową prelekcją pt. „Kancerogeneza, czyli jak powstają nowotwory” wygłosi prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak, były wieloletni kierownik Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Spotykamy się 20 kwietnia o 14.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.

Okulary dla kręgosłupa

Prototyp nakładki na okulary stworzony przez Krystiana Gostomskiego z pomocą dr. inż. Marcina Kryńskiego

Krystian Gostomski ma już za sobą pierwsze boje z egzaminami podczas sesji. Jak się okazało, było to wyzwanie nie tylko dla umysłu, ale i ciała. Krystian swoje doświadczenia postanowił wykorzystać do stworzenia rozwiązania, które może pomóc studentom i wszystkim tym, którzy sporo czasu spędzają przy biurku i nie zawsze pamiętają o zachowaniu prawidłowej postawy. 

Wielkanoc

Grafika wielkanocna

Życzenia świąteczne

Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) i ich zastosowania — seminarium wydziałowe

European XFEL

Zapraszamy na seminarium wydziałowe, które 13 kwietnia o 13.30 poprowadzi w Audytorium Fizyki dr. hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN.

Projekt STAGE dla zrównoważonego rozwoju firm

Zdjęcie mężczyzny przy panelach fotowoltaicznych

W zeszłym roku zostaliśmy jednym z 14 partnerów w konsorcjum projektu STAGE — The Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie realizujemy w ścisłej współpracy z europejskim przemysłem. W tym roku planowane jest uruchomienie konkretnych działań dedykowanych sektorowi MŚP.

Fizyka PW niezmiennie na wysokim poziomie

Zdjęcie przedstawiające literę A

Ministerstwo Edukacji i Nauki po ponownej analizie działalności naukowej w latach 2017–2021 przyznało dyscyplinie nauki fizyczne Politechniki Warszawskiej kategorię A.

Fizyka nowotworu — zapraszamy na seminarium

Ductal Carcinoma

W czwartek 23 marca o 14.15 odbędzie się drugie seminarium w ramach cyklu Fizyka nowotworu. Prelegentem będzie prof. Dariusz Plewczyński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego), który wygłosi wykład pt. „Badanie wieloskalowej separacji faz przy użyciu wybuchowej perkolacji z rozdzielczością pętli pojedynczej chromatyny”.

Wyniki konkursu YOUNG PW

Zdjęcie młodego naukowca trzymającego mikroskop

Projekty trojga naszych młodych badaczy zakwalifikowano do finansowania w konkursie organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na PW.

Nanokrystaliczne alluaudyty naszych fizyków pod lupą prof. Lindy Nazar

Mgr. inż. Maciej Nowagiel

Dr hab. inż. Tomasz Pietrzak oraz mgr inż. Maciej Nowagiel wrócili z dwutygodniowej wizyty badawczej w grupie prof. Lindy Nazar na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie. Celem było przygotowanie prototypowych baterii sodowych z wykorzystaniem zsyntezowanych przez grupę dr. Pietrzaka nanokrystalicznych materiałów katodowych o strukturze alluaudytu.

Rajmund Trykozko — wspomnienie

Fotografia prof. Rajmunda Trykozki

13 stycznia 2023 roku odszedł profesor doktor habilitowany Rajmund Trykozko. Wspominamy cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Stypendia dla studentów przyjętych na studia II stopnia

Zdjęcie bilonu

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 mogą się ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Dr hab. Georgy Kornakov z grantem SONATA BIS

Dr hab. Georgy Kornakov

„Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej” to tytuł projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dwie nowe prace naszych badaczy w Physical Review Letters

Grafika: układ numeryczny do badania zderzeń wirów kwantowych.

Artykuły autorstwa badaczy z grupy teorii jądra atomowego dotyczące gazów atomowych schłodzonych do temperatur bliskich zera bezwzględnego (rzędu nanokelwinów) ukazały się w prestiżowym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wykład inaugurujący nowy semestr

Grafika symbolizująca technologię

Referat „Czy Nobel kwantowy 2022 jest z filozofii czy z technologii?” wygłosi 2 marca o 13.30 dr hab. inż. Teodor Buchner. Całą społeczność naszego wydziału zapraszamy z tej okazji do Audytorium Fizyki.

Prace naszych dyplomantów nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Grafika symbolizująca tematykę związaną z atomistyką

Trójka studentów, którzy prace inżynierskie obronili na Wydziale Fizyki PW, została wyróżniona w konkursie poświęconym atomistyce.

International Photonics Job Fair, 2nd Edition

Illustration of the facade of the WUT Main Building

We invite you to the second edition of the IPJF event, which will take place on May 12, 2023, in the Main Hall of the Warsaw University of Technology Physics Building (Koszykowa 75).

Nasza absolwentka najlepsza w konkursie PZPTS

Zdjęcie Martyny Winnik i logo Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Praca inżynierska Martyny Winnik zwyciężyła w 6. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.