New technologies

European Patent Office

2019
 • Dużyńska A., Zdrojek M., Łapińska A., Wróblewska A.: Metoda wytwarzania grafenu płatkowego, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP19461534.0

Patent Office of the Republic of Poland

2020
 • Laudyn U., Kwaśny M., Klus B., Ostromęcka I.: Sposób całkowicie optycznego przełączania sygnału optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej o zmiennej orientacji molekuł wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.424835, Numer patentu/prawa: PL 234439
 • Zdrojek M., Dużyńska A., Ojrzyńska M. [i in.]: Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą chemicznej eksfoliacji, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-432680
2019
 • Judek J., Świniarski M., Czerniak K., Zdrojek M. [i in.]: Tłumik mikrofalowy o płynnie regulowanym tłumieniu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P--430972
 • Gronowska I., Ireneusz T., Joanna S. [i in.]: Urządzenie emitujące modulowane optyczne promieniowanie kierunkowe, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-429047
 • Zdrojek M., Judek J.: Zastosowanie polimerowo-węglowego materiału ekranującego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie terahercowym, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.417528, Numer patentu/prawa: PL 231763
2018
 • Makowski M., Bieda M., Kowalczyk A., Suszek J.: Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.419368, Numer patentu/prawa: PL 230164
 • Karpierz M., Laudyn U., Klus B., Kwaśny M.: Sposób całkowicie optycznego sterowania kierunkiem propagacji sygnału optycznego w komórce ciekłokrystalicznej o geometrii klina wypełnionej domieszkowanym chiralnym nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.417224, Numer patentu/prawa: PL 230107
 • Laudyn U., Kwaśny M., Klus B.: Sposób indukowania falowodu optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-426030
 • Zdrojek M., Sobieski J., Dużyńska A., Judek J.: Sposób wytwarzania jednościennych nanorurek węglowych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.410021, Numer patentu/prawa: PL 231120
2017
 • Zdrojek M., Judek J.: Application of a polymer-carbon material shielding from electromagnetic radiation with wavelengths in sub-terahertz and terahertz ranges, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): PCT/PL2017/000119
2016
 • Łapienis G., Marzantowicz M.: Polimery o strukturze gwiaździstej zawierające na końcach ramion grupy funkcyjne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-399217, Numer patentu/prawa: PL 222017 B1
 • Karpierz M., Laudyn U., Klus B.: Sposób całkowicie optycznego pomiaru stałych elastyczności K22 i K33 w nematycznych ciekłych kryształach, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-407356, Numer patentu/prawa: PAT.223885
 • Judek J., Zdrojek M., Świniarski M., Gertych A.: Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów dwuwymiarowych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.411175, Numer patentu/prawa: PL 225489
2015
 • Gronowska I.: Naprężacz sprężynowy dla sieci trakcyjnej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400029, Numer patentu/prawa: PL 223210
 • Gronowska I., Orzechowski J.: Oświetlacz chirurgiczny, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400028, Numer patentu/prawa: PL 221173
 • Gronowska I.: Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400030, Numer patentu/prawa: PL 223209
2014
 • Judek J., Zdrojek M., Wąsik M.: Sposób grzania laserowego nanoobiektów o istotnej anizotropii absorpcji optycznej ze sterowaniem przyrostu temperatury i układ do sterowania tego sposobu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.397442, Numer patentu/prawa: PL 219412
 • Marzantowicz M.: Układ mocowania reduktorów do butli z gazami sprężonymi, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-399559, Numer patentu/prawa: ZRPat/3485/2014
2013
 • Gronowska I., Cecylia B.: Sposób modulacji światła i modulator światła, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.387867, Numer patentu/prawa: PL 387867
 • Mąkowski J., Orzechowski J., Wierzbicki M., Jabłoński R. [i in.]: Sposób wyznaczania dokładnej wartości wymiaru liniowego obiektu oraz optyczne urządzenie pomiarowe, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 13460033.7-1558
2012
 • Podsiadło S., Adamowicz L.: Sposób otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych oraz urządzenie do otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych, Wynalazek
2010
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Ruśkowski P., Zadrożny R., Jerzak A., Wierzbicki M., Przedpełska R., Koziorowski M., Kobryń K. [i in.]: Sposób oczyszczania laktydu i wytwarzania surowca do syntezy polilaktydu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/52/10, Numer patentu/prawa: WP/52/10
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Zadrożny R., Jerzak A., Ruśkowski P., Wierzbicki M., Przedpełska R., Kobryń K. [i in.]: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/50/10, Numer patentu/prawa: WP/50/10
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Zadrożny R., Jerzak A., Ruśkowski P., Wierzbicki M., Przedpełska R., Kobryń K. [i in.]: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII wysokiej czystości, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/51/10, Numer patentu/prawa: WP/51/10
 • Orzechowski J., Gronowska I., Latuszek A. [i in.]: Urządzenie do wykrywania stanu obniżonej uwagi, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.361410, Numer patentu/prawa: PL 207321

United States Patent and Trademark Office

2018
 • Rupp J., Pfenninger R., Struzik M. [i in.]: LITHIUM-CONTAINING THIN FILMS, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 62/718 838
 • Rupp J., Pfenninger R., Struzik M. [i in.]: METHODS OF FABRICATING THIN FILMS COMPRISING LITHIUM-CONTAINING MATERIALS, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 62/718 842