News

PW włącza się w polski program rozwoju energetyki jądrowej

Zdjęcie rektorów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz koncernu Orlen po podpisaniu listu intencyjnego

List intencyjny w sprawie opracowania programów kształcenia i uruchomienia kierunków studiów został podpisany 31 stycznia w Warszawie. Wśród sygnatariuszy znalazło się sześć polskich uczelni technicznych, w tym Politechnika Warszawska.

BIMEVOX-y w centrum uwagi

Lokalna struktura

Artykuł poświęcony lokalnej strukturze przewodników jonów tlenu, BIMEVOX-ów, znalazł się na okładce styczniowego wydania Chemistry of Materials. Wyniki są efektem współpracy grupy badawczej prof. Franciszka Kroka (w skład której weszli: Aleksandra Dzięgielewska, Marcin Małys, Marcin Kryński) z zespołem dr. Isaaca Abrahamsa z Queen Mary University of London.

Jak zadbać o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

Zdjęcie elektrowni jądrowej

Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na świecie działa nieco ponad 440 reaktorów jądrowych, a niemal 60 jest w budowie. To kluczowa dla niskoemisyjnej energii elektrycznej infrastruktura, o której bezpieczeństwo należy odpowiednio zadbać. Pomóc mogą badania dr. hab. inż. Daniela Kikoły, prof. PW, i Rafała Dąbrowskiego z Państwowej Agencji Atomistyki, związanego również ze Szkołą Doktorską PW.

Nabór na studia II stopnia — składanie dokumentów

Zdjęcie teczek z dokumentami

Rejestracja internetowa jest już zakończona. Do 13 lutego w dziekanacie Wydziału Fizyki można składać dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie.

Warsztaty ALICE Masterclass dla licealistów

Logotyp programu Hands on Particle Physics Masterclasses

Poczuj się jak badacz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN i weź udział w całodniowych, darmowych warsztatach! Zarejestruj się, żeby poznać tematykę fizyki wysokich energii, przeprowadzić analizę na rzeczywistych danych zebranych przez eksperyment ALICE i porównać swoje wyniki z uczestnikami ćwiczenia z innych zakątków świata.

WOŚP na Politechnice Warszawskiej

Grafika zapowiadająca finał WOŚP

W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 29 stycznia, w Gmachu Głównym PW odbędą się licytacje politechnicznych atrakcji, wyjątkowy koncert, zabawy z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi oraz warsztaty. Zapraszamy!

Udany finisz „Mistrzów Dydaktyki”

Zdjęcie uczestników programu „Mistrzowie Dydaktyki”

Dobiegły końca trzysemestralne zintegrowane zajęcia tutoringowe z podstaw fizyki oraz podstaw i języków programowania prowadzone przez dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka. Jakie są wrażenia czwórki uzdolnionych studentów, którzy mieli okazję w nich uczestniczyć? 

Wydział Fizyki i CEZAMAT łączą siły dla elektroniki nowej generacji

Czujnik CMOS i schemat obwodu

Innowacyjna platforma do syntezy materiałów 2D i ich heterostruktur

Fizyka nowotworu — nowe seminarium naukowe

Acute myelocytic leukaemia

Nowotwór to obiekt badań wykraczający poza medycynę — to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się także fizycy i matematycy. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów możliwe było powstanie dziedziny, jaką jest fizyka nowotworu. Zapraszamy na seminarium z nowego cyklu poświęconego temu zagadnieniu. Pierwsze spotkanie już 25 stycznia.

ALICE w krainie… zderzeń z tarczą

Marcin Patecki

W cyklu ALICE w krainie… będziemy opisywać działania naszych badaczy realizowane w ramach CERN-owskiego eksperymentu, który ma pomóc w odpowiedzi na pytania dotyczące początków Wszechświata. Jednym z tych projektów jest zakończony przez dr. inż. Marcina Pateckiego schemat konfiguracji Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) do zderzeń wysokoenergetycznych protonów z tarczą wewnątrz detektora ALICE.

Zmarł prof. Rajmund Trykozko

Zdjęcie palącej się świecy

Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Rajmund Trykozko, dyrektor Instytutu Fizyki w latach 1986-1990.

Jak się nie dać nadmiarowi informacji

Symboliczne zdjęcie internauty zasypywanego informacjami z sieci

Nowy projekt w ramach programu Horyzont Europa

Złote nanodomieszki

Grafika z pracy dotyczącej ciekłych kryształów w fazie błękitnej

Ciekłe kryształy z fazą błękitną (Blue Phase Liquid Crystals, BPLCs) to obiecujące materiały, które mogą mieć ogromne znaczenie np. przy budowie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych o ulepszonych parametrach elektrooptycznych czy w zaawansowanych urządzeniach fotonicznych. W artykule opublikowanym w czasopiśmie ACS Nano zespół dr. inż. Kamila Orzechowskiego opisał badania nad nanocząstkami złota w roli nanodomieszek, które mogą wpływać na zmianę właściwości optycznych i zwiększenie stabilności termicznej ciekłych kryształów w fazie błękitnej.

Kontynuuj naukę na studiach II stopnia

Zdjęcie osoby przy komputerze

Od 10 stycznia do 3 lutego trwają zapisy na studia magisterskie, które rozpoczną się w semestrze letnim. Kandydaci mogą się rejestrować na stronie irk.pw.edu.pl.

Startuje projekt OMINO

Zdjęcie ilustrujące przeciążenie informacyjne

W czwartek 12 stycznia na Wydziale Fizyki odbędzie się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt OMINO (Overcoming Multilevel INformation Overload) przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Hołysta. OMINO będzie pierwszym projektem koordynowanym przez Politechnikę Warszawską w ramach programu ramowego EU Horyzont Europa.

Wyróżnienia PKOpto 2022 dla naszych studentek

Studentki wyróżnione w konkursie PKOpto 2022

Trzy prace dyplomowe obronione na Wydziale Fizyki PW zostały nagrodzone w prowadzonym przez Polski Komitet Optoelektroniki XXXI konkursie im. prof. Adama Smolińskiego.

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

abstrakt graficzny

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr. inż. Marcin Kryński wygłosi referat pt. „Przewidywanie energii swobodnej materiałów krystalicznych metodą regresji procesu gaussowskiego”. Seminarium odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 r. o godzinie 13.30 w Audytorium Fizyki.

Przepis na prawdziwe obrazowanie 3D

Zdjęcie z pracowni

Zespół fizyków z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Białymstoku zaproponował nową metodę zapisu holograficznych obrazów 3D. Wyniki prac optyków znalazły się w czasopiśmie Nature Communications.

Szczęśliwych świąt

Kartka świąteczna

Bożego Narodzenia!

Uruchamiamy nowoczesne Wirtualne Laboratorium Komputerowe

Nasi studenci zyskali dostęp do narzędzia, które umożliwi im bezproblemowy, elastyczny dostęp do niezbędnych w codziennej pracy licencjonowanych programów.

Trwa nabór do Szkoły Doktorskiej PW

Zdjęcie mikroskopu

Do 8 stycznia 2023 roku kandydaci na studia III stopnia mogą się rejestrować i składać dokumenty w systemie irk.pw.edu.pl.

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Abstrakt graficzny obrazujący zachowanie sygnału fotoprądu

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dr inż. Karolina Czerniak-Łosiewicz opowie o metodologii badań, modyfikacjach i zastosowaniu dwuwymiarowych dichalkogenków metali przejściowych jako materiałów optoelektronicznych. Seminarium odbędzie się 15 grudnia o 12.15 w Audytorium.

Nowe granty NCN dla naszych badaczy

Zdjęcie mikroskopu

Dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 23 otrzymały dwa projekty z naszego wydziału.

Przepis na prawdziwe obrazowanie 3D

Zdjęcie z laboratorium optyki

Wyniki badań na łamach Nature Communications

Characterization of materials using synchrotron X-ray radiation at the European Synchrotron (ESRF) — seminarium wydziałowe

European Synchrotron (ESRF), fot. esrfsynchrotron

Zapraszamy na seminarium, które 8 grudnia poprowadzi dr Maciej Jankowski z Europejskiego Ośrodka Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble.