Osiągnięcia

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny...

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału ...

Eksperyment ALICE dokonuje pierwszej bezpośredniej obserwacji fundamentalnego efektu w fizyce cząstek elementarnych. O...

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy ...

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zak...

Ogłoszenia dziekanatu

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie Wydziału Fizyki w dniu 01.10.2022 r. od godziny 11:00.

Na stronie Biura Kanclerza PW dostępny jest Regulamin Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 oraz ak...


Informacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Poznaj koordynatorów i dowiedz się więcej o ofercie Studium Języków Obcych.

Obecnie uczelnia działa normalnie.

Oferty pracy

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt....

An offer for a highly motivated candidate with a keen interest in theoretical and experimental condensed matter physics ...

“Dynamics of microparticles in fluids”

“Hydrodynamic interactions under Reynolds numbers much smaller than unity”

Oferta zatrudnienia