Osiągnięcia

Międzynarodowa kolaboracja eksperymentu AEgIS w CERN nominowała w dniu 14.09.2021 dr Georgy’ego Kornakova, adiunkta ...

W czasopiśmie Materials (140 pkt.) ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu w składzie: mgr inż. Maciej Nowag...

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło prof. Piotra Magierskiego z naszego Wydziału za cykl prac naukowych dotycząc...

Dr inż. Monika Petelczyc pokieruje projektem dydaktycznym mającym na celu "rozwój interdyscyplinarnego profilu kszta...

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wi...

Ogłoszenia dziekanatu


Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski stypendialne - do 15.10...


Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelnia...

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć ...

Oferty pracy

X liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul. Woronicza 8 zatrudni w roku szkolnym od zaraz: nauczy...

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projek...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka w Warszawie Ul. Nowy Świat 21 A zatr...

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydzial...

Firma SMARTTECH Sp. z o. o. poszukuje Programisty C++ na umowę o pracę, staż lub praktykę