Stypendia

Odbiór Decyzji stypendialnych na semestr letni 2022/2023

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór Decyzji stypendialnych - pozytywnych i odmownych - dotyczących pomocy materialnej na semestr letni 2022/2023.

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową do stypendium Rektora dla studentów kierunku Fizyka Techniczna II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023, uszeregowaną wg numerów albumu.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2023.

Zmiana kwoty uprawniającaej do stypendium socjalnego - od semestru letniego 2023

Od 20 lutego 2023 (semestr letni) kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 297/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023.

Stypendium pod Choinkę - do 2 listopada

Zachęcamy do aplikacji - termin do 2 listopada.

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023, uszeregowane wg nr albumu.