Stypendia

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2023/2024

Do dnia 19.06.2023 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2023/2024.

Odbiór Decyzji stypendialnych na semestr letni 2022/2023

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór Decyzji stypendialnych - pozytywnych i odmownych - dotyczących pomocy materialnej na semestr letni 2022/2023.

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową do stypendium Rektora dla studentów kierunku Fizyka Techniczna II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023, uszeregowaną wg numerów albumu.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2023.