Aktualności

Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego

Zapraszamy do uczestnictwa online w Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego. Transmisja na żywo dostępna jest poniżej.

Piknik naukowy z M. Wolfkem i Wydziałem Fizyki

Zapraszamy 28-29 maja do Gmachu Wydziału Fizyki

Pierwsze Fotoniczne Targi Pracy w kraju

Aula Gmachu Fizyki, Piątek, 20 maja 2022 r. godz: 10:00-15:00

Pierwsze Fotoniczne Targi Pracy w kraju

Aula Gmachu Fizyki, Piątek, 20 maja 2022 r. godz: 10:00-15:00

Солідарні з Україною

Solidarni z Ukrainą

Noc Muzeów na Wydziale Fizyki

Zapraszamy 14 maja w godz. 18:00-23:00.

Możliwość zakupu bluz wydziałowych!

Drodzy Pracownicy, Drodzy Studenci – wracają bluzy wydziałowe. Ponownie zatem możecie nosić fizykę tuż przy samym sercu! Możliwy do zamówienia wzór odpowiada temu na zielonej bluzie ze zdjęcia.

Trwa nabór na wrześniowe praktyki w Laboratorium Wysiłku Fizycznego

Zapraszamy studentów PW do udziału w dwóch projektach realizowanych w Laboratorium Wysiłku Fizycznego. Rekrutacja trwa do 10 maja, rozstrzygnięcie do 15 maja. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem laboratorium.wysilku@pw.edu.pl. Szczegółowe informacje na plakatach.

Konkurs na identyfikację graficzną studiów z ION

Drodzy studenci, chcielibyśmy, aby studia z Indywidualną Opieką Naukową (ION) stały się istotnym elementem kształcenia na Wydziale Fizyki PW, umożliwiającym rozwój naukowy obecnych studentów i zachęcającym kandydatów do podjęcia studiów na naszym Wydziale.

Zmarł prof. dr hab. Jan Przedmojski

Z przykrością informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. Jan Przedmojski (ur. 1 czerwca 1929 r.), wieloletni pracownik naszego Wydziału.

Dwoje studentów naszego wydziału ze stypendiami MEiN

Patrycja Czerwińska i Mateusz Samsel znaleźli się wśród sześciu studentów fizyki technicznej w kraju odznaczonych przyznaniem stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022. Serdecznie gratullujemy!

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej (21 kwietnia)

ZMIANA TERMINU SEMINARIUM!
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr. inż. Jan Jamroz wygłosi referat pt.
„Badanie korelacji pomiędzy właściwościami strukturalnymi i elektrycznymi związków układu podwójnego Bi2O3-RE2O3 (RE = Pr, Nd) o strukturze romboedrycznej”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Zbiórka UPSów i baterii Li-ion na magazyny energii dla Ukrainy

Pracownik naszego Wydziału, prof. dr hab. Michał Marzantowicz jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu, którego celem jest zbiórka UPSów (działających lub nie) oraz innych pakietów baterii litowo-jonowych (np. z hulajnóg elektrycznych).

Zapraszamy pracowników i studentów na sympozjum „ Energia do 2050 roku - jak fizycy uratują świat”

Sympozjum odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku w godzinach 14:15-16:00 w audytorium w Gmachu Fizyki. Jego celem będzie krótkie przedstawienie zarówno możliwości nowych technologii, jak i problemów, które trzeba rozwiązać, aby w sposób racjonalny ekonomicznie uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą kwestia odejścia od paliw kopalnych wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

Praktyki w firmie VIGO

Zapraszamy studentów naszego Wydziału do zapoznania się i skorzystania w najbliższe wakacje z oferty praktyk w wielu działach technologicznych i organizacyjnych polskiej firmy fotonicznej VIGO.

Nowa publikacja zespołu prof. Franciszka Kroka we współpracy z Queen Mary University of London w Journal of Materials Chemistry A

W renomowanym czasopiśmie Journal of Materials Chemistry A (IF=12.732) ukazała się praca będąca efektem współpracy zespołu Pracowni Krystalicznych Przewodników Superjonowych WF PW (mgr inż. Aleksandra Dzięgielewska, dr inż. Marcin Małys, prof. dr hab. Franciszek Krok) z naukowcami z Queen Mary University of London.

Granty Rady Naukowej Dyscypliny na rok 2022

Granty badawcze dla młodych pracowników badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Nauki Fizyczne, mają na celu wsparcie działalności badawczej w szczególności służącej przygotowaniu doktoratu, habilitacji, publikacji naukowej lub wniosku o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym NCN lub NCBiR. Termin składania wniosków mija 14.03.2022.

Солідарні з Україною

Solidarni z Ukrainą

Jak fotonika pomaga w diagnostyce raka?

Specjaliści z Belgii i Polski pracują nad platformą, która pozwoli wykryć raka w bardzo wczesnym stadium. Wykorzystują do tego wyjątkowe właściwości światła i nanomateriały węglowe. W projekt zaangażowani są naukowcy z Wydziału Fizyki PW.

Dr K. Zberecki współautorem pracy w Applied Physics Reviews

Wyniki pracy są unikatowe

dr inż. Agnieszka Siemion Zlotym Inżyniererm 2021?

Głos można oddać na plebiscyt.przeglad-techniczny.pl

Wydział Fizyki gra z WOŚP!

do 1 lutego zapraszamy do wpłat do e-skarbonki

V edycja Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2022 r.

Seminarium: Dlaczego Nagroda Nobla z Fizyki w roku 2021 została przyznana za badania złożoności?

Nagroda Nobla z Fizyki za rok 2021 została przyznana za przełomowe odkrycia dotyczące zrozumienia układów złożonych trzem badaczom: Syukuro Manabe i Klausowi Hasselmanowi za opracowanie modeli zmian klimatu na Ziemi oraz Giorgio Parisiemu za wyjaśnienie natury ukrytego porządku w pozornie nieuporządkowanych układach.

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Cel: 

wspieranie działań pracowników PW, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC. Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu; przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową; wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Tematyka: 

dowolna dyscyplina naukowa.