Aktualności

Rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie osoby korzystającej z komputera

W systemie IRK trwa rejestracja dla kandydatów na 3- i 4-semestralne studia magisterskie na kierunkach fizyka techniczna oraz Photonics. Uwaga — rekrutacja została przedłużona do 8 lutego.

Projekt PAIRS

Widok infrasturktury LUMI

Możliwości superkomputera LUMI w zasięgu naszych badaczy

Wyniki prac dyplomowych naszego studenta opublikowane w Journal of Non-Crystalline Solids

Wykres Arrheniusa przewodności elektrycznej badanych materiałów od odwrotności temperatury. Różne serie danych pokazują zależność przewodności od warunków wygrzewania (nanokrystalizacji) badanych w pracy materiałów szklistych LiFePO4.

Najważniejsze wyniki otrzymane w toku prac nad dyplomami inżynierskim i magisterskim Krzysztofa Gadomskiego zostały opublikowane w pracy pt. Synthesis and electrical properties of glassy and nanocrystalline LiFePO4.

Wyniki I etapu Konkursu Fizycznego PW

Logo Konkursu Fizycznego PW

Znamy listę uczestników finału!

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Świąt pełnych energii

Grafika choinki z ozdobą w kształcie atomu

Która odnawia się i odnawia...

Ważny przegląd naukowy dotyczący badań gwiazd neutronowych

Artystyczna wizja atomu, fot. Paweł Czerwiński

W czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics (IF: 9,6) opublikowano przegląd naukowy Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions przygotowany przez prof. Hannę Zbroszczyk oraz naukowców społeczności zaangażowanej w badania z zakresu astrofizyki.

Fizyka nowotworu i model Avramiego-Dobrzyńskiego

Ductal Carcinoma

Grudniowe spotkanie z cyklu Fizyka nowotworu poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski. Na prelekcję „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego” zapraszamy 14 grudnia o 16.15 do Audytorium Gmachu Fizyki. Tradycyjnie już seminarium będzie można obejrzeć także na platformie MS Teams.

Wigilia wydziałowa

Zdjęcie choinki w Gmachu Fizyki

Wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz emerytowanych pracowników serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia o 14.30 w Auli Gmachu Fizyki.

Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych.