Rada Wydziału

Przewodniczący Rady Wydziału

Rada wydziału , w zakresie objętym działalnością wydziału:

 1. Uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
 2. Wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana oraz w sprawach przewidzianych w statucie i innych aktach prawa wewnętrznego lub skierowanych do zaopiniowania przez organy Uczelni lub osoby sprawujące funkcje lub zajmujące stanowiska kierownicze;
 3. Wyraża opinię wspólnoty wydziału we wszystkich sprawach jej dotyczących;
 4. Opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
 5. Uczestniczy w opiniowaniu:
  • wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów na kierunkach prowadzonych na wydziale,
  • programów studiów, studiów podyplomowych (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się),
  • zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale.

Kadencja 2020-2024

dr hab inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Maksymilian Białas

dr hab. inż. Teodor Buchner

mgr Agata Celej-Brożyńska

inż. Paweł Dębowski

Tomir Domański

dr inż. Izabela Ducin

dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

mgr Ewa Fedko

dr hab inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

dr hab inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni

Martyna Galanciak

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Anna Giszczak

dr hab. Jacek Gosk

dr inż. Łukasz Graczykowski

dr hab Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni

inż. Natalia Grzegrzółka

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

dr inż. Małgorzata Janik

dr hab. Jerzy Jasiński

dr inż. Cezariusz Jastrzębski

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

dr hab inż. Daniel Kikoła, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk

dr hab inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni

Katarzyna Kozyra

Wiktor Kragiel

dr hab. inż. Andrzej Krawiecki

prof. dr hab. Franciszek Krok

dr inż. Urszula Anna Laudyn

dr hab Piotr Lesiak, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Piotr Magierski

dr hab inż. Michał Makowski, prof. uczelni

dr hab inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni

inż. Anna Mioduszewska

inż. Klaudia Pachulska

dr hab. inż. Tomasz Pietrzak

inż. Daniel Rodak

dr hab inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

dr inż. Agnieszka Siemion

mgr inż. Jakub Sitek

inż. Kacper Skelnik

dr inż. Piotr Sobotka

prof. dr hab. inż. Maciej Sypek

dr hab. inż. Aleksander Urbaniak

dr hab Michał Urbański, prof. uczelni

prof. dr hab. Marek Wasiucionek

dr hab. inż. Michał Wierzbicki

dr hab. inż. Michał Wilczyński

dr hab inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

dr hab inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

dr hab inż. Paweł Zabierowski, prof. uczelni

dr hab inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

prof. dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski