Usługi badawcze

Pracownia Analizy Termicznej

Wyniki pomiarów dostarczane są w formie wykresu oraz pliku ASCII zawierającego wszystkie rejestrowane podczas pomiaru sygnały.

 Szczegóły oferty