Oferty pracy

Doktorant stypendysta w projekcie NCN

Oferta dotyczy stanowiska stypendysta-doktorant.

Stanowisko doktorant/-ka stypendysta/-ka w projekcie NCN DAINA 2

„Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej: badania podstawowe, wytwarzanie i charakteryzacja”, nr DEC-2020/38/L/ST8/00513.

Stanowisko student/-ka stypendysta/-ka w projekcie NCN DAINA 2

„Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej: badania podstawowe, wytwarzanie i charakteryzacja”, nr DEC-2020/38/L/ST8/00513.

Informacja o wyniku konkursu (projekt nr 2020/39/B/ST7/02356)

Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2020/39/B/ST7/02356, pt. „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. PW.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN PRELUDIUM BIS

Stypendium doktoranckie w ramach projektu PRELUDIUM BIS 5 (pt. Skalowalna, niskotemperaturowa synteza dwuwymiarowych półprzewodników do nowych zastosowań w elektronice).

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych finansowanych przez NCN.

Osoby do zespołu redaktorskiego konferencji FEL2024

Na potrzeby konferencji FEL2024 organizowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych poszukiwane są osoby z Warszawy i okolic, które dołączą do Zespołu Redaktorskiego.