Oferty pracy

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty (studenta/doktoranta)

Informacja ws. konkursu dotyczącego pracy w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO — algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” (OPUS — ST).

Doktorant stypendysta w projekcie OPUS

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2021/43/B/ST5/02480 pt. „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni.

Nauczyciel w szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie, ul. Drewniana 8, poszukuje nauczyciela fizyki (może być to student).

Konkurs na stanowisko stypendysty (studenta/doktoranta)

Oferta dotyczy pracy w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO — algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” (OPUS — ST)

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 23

Oferta dotyczy projektu "Materiały ze szkła formowanego cieśnieniem dla innowacyjnego magazynowania i konwersji energii" realizowanego w ramach projektu NCN OPUS-23 (Umowa nr UMO-2022/45/B/ST5/04005) w konsorcjum Instytutu Wysokich Ciśnień PAN oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Konkurs na stanowisko profesora uczelni

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Postdoc position offer

We offer a one-year (plus one year) postdoctoral fellow position in the Nanostructures Group at Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, starting on 1st January 2024, in the research project Development of the production technology of twisted 2D heterostructures financed by Excellence Initiative – Research University Programme POSTDOC IV.

Konkurs na stanowisko Magistrant w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych nad pracą magisterską pt. „Efektywne oddziaływanie między jądrami zanurzonymi w nadciekłej materii neutronowej” realizowanych w ramach grantu badawczego „Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej” (kierownik dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Student-stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego „Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej” (kierownik dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Prowadzący warsztat o dronach

Zespół Akademickiego Obozu Naukowego (nowa odsłona Obozu Naukowego Politechniki Warszawskiej) szuka osoby do prowadzenia zajęć w ramach turnusów AON dla młodzieży. Obóz odbędzie się w Pięknej Górze koło Giżycka.