Wydział

Fizyka na Politechnice Warszawskiej ma tyle lat, ile sama Politechnika. Mamy fantastyczne tradycje i solidne podstawy, na których budujemy przyszłość. Postaci takie jak Mieczysław Wolfke, Kajetan Garbiński czy Szczepan Szczeniowski utorowały drogę dla kolejnych pokoleń fizyków. 

Jesteśmy więc dumni również z tego, jaki Wydział Fizyki jest obecnie. Naszą społeczność budują fascynaci — studenci, doktoranci, pracownicy, ale i absolwenci, którzy unikalny styl myślenia i działania z powodzeniem wykorzystują w życiu zawodowym.

Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów krajowych, ale i międzynarodowych. Nasi badacze uczestniczą w znakomitych przedsięwzięciach naukowo-badawczych i współpracują ze specjalistycznymi ośrodkami naukowymi, takimi jak choćby CERN czy Brookhaven National Laboratory. 

Staramy się, aby innowacyjność była widoczna nie tylko w naszej infrastrukturze, ale przede wszystkim w sposobie myślenia o współczesnej fizyce i problemach, jakie może rozwiązać.