Stypendia

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

Decyzja nr 297/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023.

Stypendium pod Choinkę - do 2 listopada

Zachęcamy do aplikacji - termin do 2 listopada.

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023, uszeregowane wg nr albumu.

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów WF 2022/2023

Poniżej publikujemy Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora 2022/2023

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Studenci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2022/2023 mogą składać wnioski stypendialne - do 14.10.2022.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne – od 01.10.2022

W załączeniu decyzja Rektora wyznaczająca maksymalna kwotę miesięczną w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.