Rezerwacja sal

Przedstawiamy plik prezentujący dostępność sal w Gmachu Fizyki:

 kliknij tutaj, aby otworzyć

Aby zarezerwować konkretne pomieszczenie, należy:

  1. sprawdzić, czy w danym terminie sala jest wolna,
  2. skontaktować się z Martyną Jakubowską lub Leszkiem Pawlickim, aby potwierdzić rezerwację.

Tabela służy jedynie jako podgląd złożonych rezerwacji — informacje potwierdzają wyłącznie pracownicy audytorium.