Grupy badawcze

Zespół Dynamiki Układu Krążenia

Zdjęcie osoby trzymającej wynik EKG

Zespół zajmuje się badaniem zjawisk dynamicznych zachodzących w organizmach żywych, na różnych poziomach. Na poziomie klinicznym interesują nas zmienne możliwe do pomiaru nieinwazyjnego, ujawniające informacje o stanie funkcjonalnym autonomicznego układu nerwowego oraz jego efektorów. 

Laboratorium Badań Percepcyjnych

Zdjęcie z Laboratorium Badań Percpecyjnych

Grupa badawcza skupia specjalistów z zakresu optyki dyfrakcyjnej, obrazowania optycznego oraz optometrii i psychofizyki. Współpracuje blisko z Działem Badań i Analiz CZIiTT PW i Kliniką Okulistyki Warszawskiego Instytutu Medycznego. Zespół zajmuje się pomiarami ilościowymi ludzkich wrażeń zmysłowych, szczególnie wzroku. 

Grupa materiałów i struktur półprzewodnikowych

Zdjęcie ilustrujące tematykę, którą zajmuje się grupa materiałów i struktur półprzewodnikowych

Zespół prowadzi badania dotyczące półprzewodników i ich wykorzystania w fotowoltaice. Wykorzystuje szereg optoelektrycznych metod charakteryzacji materiałów i złącz półprzewodnikowych, wykonuje symulacje i obliczenia teoretyczne pierwszych zasad oraz wytwarza materiały perowskitowe do wykorzystania w ogniwach słonecznych.

Grupa metali amorficznych i nanokrystalicznych

Grafika obrazująca tematykę, którą zajmuje się grupa metali amorficznych i nanokrystalicznych

Badania prowadzone w grupie dotyczą podstawowych zagadnień związanych ze strukturą atomową i elektronową metali amorficznych (tzw. szkieł metalicznych), a także ultraszybkich przemian fazowych w metalach, takich jak ich topnienie, krystalizacja i zeszklenie.

Pracownia krystalicznych przewodników jonowych

zdjęcie baterii, fot. freepik

Projektujemy, tworzymy oraz badamy stałe przewodniki jonowe. Są to materiały które, podobnie jak ich ciekłe odpowiedniki, pozwalają na swobodny przepływ naładowanych elektrostatycznie atomów, jak tlenu czy litu. Są to materiały niezbędne dla pracy współczesnych systemów produkcji i magazynowania energii elektrycznej, takich jak ogniwa paliwowe czy nowe generacje baterii.

Zespół Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych

zdjęcie mikroskopowe

Zajmujemy się szeroko zakrojonymi badaniami nad szkłami tlenkowymi i procesem ich termicznej nanokrystalizacji. Dążymy do otrzymania materiałów funkcjonalnych (np. do magazynowania i konwersji energii) o polepszonych właściwościach elektrycznych, mechanicznych i termicznych.

Zespół Badań Nanostruktur

Graficzny schemat struktury

Zajmujemy się wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów o obniżonej wymiarowości ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 2D. Rozwijamy laboratoryjne i wielkoskalowe metody produkcji nowych materiałów. Badamy ich właściwości i prototypujemy produkty wykorzystujące unikalne cechy materiałów niskowymiarowych.

Zespół Projektowania i Badania Zaawansowanych Materiałów

Grafika przedstawiająca grafen

Zespół zajmuje się projektowaniem oraz badaniem nowych materiałów funkcjonalnych w bardzo szerokim zakresie: od półprzewodników dla ultraszybiej elektroniki poprzez materiały niskowymiarowe (nanostruktury) aż do polimerów fotoczułych.

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

Zdjęcie ludzi na przejściu ulicznym, fot. freepik

Wykorzystujemy metody fizyki, matematyki i informatyki do analizy złożonych procesów w układach społecznych i ekonomicznych. Nasze badania prowadzimy w oparciu o metody fizyki statystycznej, uczenie maszynowe, teorię sieci złożonych oraz modele agentowe.

Laboratorium Wysiłku Fizycznego

Studentka w laboratorium wysiłku fizycznego

Specjalizujemy się w monitorowaniu wysiłku, badaniu odpowiedzi układu krążeniowo-oddechowego na aktywność fizyczną i trening. Jesteśmy zainteresowani nieinwazyjnymi pomiarami zmiennych fizjologicznych zarówno w warunkach stacjonarnych jak i podczas ruchu.