Identyfikacja wizualna

Znajdziesz tu logotypy, księgi znaków, szablony prezentacji, wizytówek i papieru firmowego.

Uwaga — identyfikacja wizualna PW jest zmodyfikowana. Opis zaktualizowanego systemu wraz z nowymi znakami i szablonami znajdą Państwo w Intranecie PW (dostęp po zalogowaniu w domenie pw.edu.pl).

UWAGA! Dostęp do wszystkich plików tylko dla pracowników i doktorantów po zalogowaniu systemem poświadczeń poczty w domenie pw.edu.pl

Na Politechnice Warszawskiej obowiązuje system identyfikacji wizualnej oparty o nowoczesną typografię i odświeżoną warstwę graficzną godeł poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wydział Fizyki będąc częścią Politechniki Warszawskiej stosuje dedykowaną identyfikację wizualną spójną z systemem obowiązującym na całej uczelni. 

Zasady używania znaków identyfikacyjnych

Szczegóły stosowania znaków zawarte są w odpowiednich dokumentach:

(dokumenty zawierają założenia i wartości stojące za marką Politechniki Warszawskiej)

(dokumenty zawierają listę i zasady używania znaków składających się na identyfikację graficzną PW i Wydziału) Poniżej udostępniamy znaki identyfikacyjne Politechniki Warszawskiej i Wydziału Fizyki w dedykowanej kolorystyce. Znaki mają pola ochronne (marginesy) których nie wolno przycinać ani umieszczać wewnątrz nich innych elementów graficznych. Każdy kto pobiera poniższe pliki potwierdza, że zapoznał się z księgą Znaku Politechniki Warszawskiej i Wydziału Fizyki i zobowiązuje się do stosowania zawartych w nich zaleceń.

Znak identyfikacyjny Wydziału Fizyki PW

Podstawowym znakiem identyfikacyjnym Wydziału Fizyki jest logotyp: 

Elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest także ograniczenie kolorystyki materiałów do zestawu 8 kolorów, z których dla Wydziału Fizyki dedykowane są kolory podstawowe:

  • Grafitowy - RGB 60/60/76; CMYK - 40/15/0/85;
  • Słoneczny - RGB 254/213/66; CMYK - 0/15/90/0;
  • Śliwkowy - RGB 150/95/119; CMYK - 40/70/20/0;
  • Wrzosowy - RGB 180/160/170; CMYK - 20/25/15/10

oraz biały i czarny jako kolory uzupełniające. 

Czcionki

Kolejnym elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest ograniczenie używanej typografii do dwóch specjalnie zaprojektowanych w tym celu czcionek:

(czcionka sama w sobie stanowi wzór zastrzeżony do identyfikacji PW)

Prezentacje i plakaty naukowe

 Ważnym elementem identyfikacji Politechniki Warszawskiej jest spójny dla całej uczelni wygląd wizytówek, prezentacji komputerowych i plakatów naukowych. Poniżej udostępniamy szablony dedykowane Wydziałowi Fizyki spójne z projektami dla całej uczelni:

(UWAGA! szablony mają zaprojektowane układy slajdów/dokumentów w języku polskim i angielskim, w razie potrzeby użycia innych programów prosimy o kontakt)

Tła firmowe do zdalnych zajęć i telekonferencji

Wizytówki

Druk wizytówki odbywa się we własnym zakresie zgodnie z parametrami:

Druk cyfrowy: format: 85 mm x 55 mm, papier: Rieves Sensation Tactile Matt 350 g/mq (dystrybutor Antalis) lub odpowiednik rekomendowany przez drukarnię (np. papier ozdobny naturalny szorstki biały 300g/m2), druk: 2+2 (CMYK).

Druk offestowy: format: 85 mm x 55 mm, papier: typu Rieves Sensation Tactile Matt (dystrybutor Antalis) lub równoważny, 350 g/m2, papier fabrycznie primerowany (rodzaj powleczenia), bezdrzewny ECF, ISO 14001; wykończenie powierzchni papieru jest parametrem, który nie może zostać zmieniony (jest integralną częścią projektu); druk: 2+2 (Pantone), dwustronnie lakier dyspersyjny.

Kolorystyka: Słoneczny: CMYK - 0/15/90/0 Pantone - 109U, 109C; Grafitowy CMYK - 40/15/0/85 Pantone - 532U, 532C

Papiery i koperty firmowe

(UWAGA! druga strona papieru firmowego w wersji podstawowej jest inna - nie posiada symbolu graficznego wydziału i danych teleadresowych)

Pełnomocnik ds. promocji

Wzory elementów identyfikacji wizualnej dla innych wydziałów i jednostek Politechniki Warszawskiej dostępne są w:

W razie potrzeby innych wersji znaków identyfikacji wizualnej, konsultacji zasad wykorzystania znaków lub projektów materiałów, indywidualizacji projektów prosimy o kontakt: