Oferty pracy

Weave-UNISONO — konkurs na stanowisko doktoranta

Oferta dotyczy projektu projektu „Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem”.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Specjalista ds. elektrotechniki, optoelektroniki oraz interferometrii

Oferta pracy w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mesyńskiej 16

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-flavor hadrons in the STAR experiment.

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w ramach projektu OPUS – 20 (I)

Staż będzie realizowany na Wydziale Fizyki PW.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na objęcie stanowiska post-doc

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska post-doc w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na objęcie stanowiska student-stypendysta

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska studenta - stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

Internship

Deep investigation of GaN/dielectrics gate stack through ab-initio simulation.