Oferty pracy

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN OPUS w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty (2 stanowiska) w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant OPUS, nr 2022/45/B/ST2/02029) prof. dr hab. Adama Kisiela pt. „Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN OPUS w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant OPUS, nr 2022/45/B/ST2/02029) prof. dr hab. Adama Kisiela pt. „Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN”.

Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN OPUS w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta Stypendysty w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant OPUS, nr 2022/45/B/ST2/02029) prof. dr. hab. Adama Kisiela pt. „Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN”.

Doktorant stypendysta (koherentny transport i rozpraszanie energii w układach nadciekłych fermionów)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła zjawiska koherentnego transportu i rozpraszania energii w układach nadciekłych fermionów. Transport i kontrola dyssypacji stanowią podstawowe zagadnienie dla technologii kwantowych, które rozwijają się pod wspólną nazwą atomtroniki. Doktorat stypendysta będzie pracował w zespole dr hab. inż. Gabriela Wlazłowskiego.

Doktorant stypendysta (fotodetektory w dozymetrii wykorzystującej OSL)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła wykorzystania fotodetektorów w dozymetrii wykorzystującej optycznie stymulowaną luminescencję (OSL). Prace badawcze planowane do przeprowadzenia przez doktoranta będą dotyczyły zaprojektowania i wykonania torów optycznych czytnika i kasownika sygnału pochodzącego z dozymetrów OSL oraz ich optymalizacja ze względu na zastosowany materiał OSL i poziom dawki promieniowania jonizującego. Badania będą prowadzone w Zakładzie Optyki i Fotoniki WF PW we współpracy z IFJ PAN i CLOR. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej dr. inż. Piotra Sobotki.

Doktorant stypendysta (ALICE)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła badania korelacji hadronów dziwnych i powabnych w danych z LHC Run 3 zarejestrowanych przez eksperyment ALICE. Praca naukowa w ramach grupy PW będącej członkiem eksperymentu ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego.

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

Post-doc w grancie „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”

Ogłoszenie o konkursie na objęcie stanowiska asystenta/adiunkta (w charakterze post-doca) w ramach grantu MEiN „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”, którego celem jest przygotowanie polskiej kadry naukowej do pełnego wykorzystania nowych możliwości badawczych oferowanych przez Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (EuXFEL).

Call for PhD student in the field of ultracold atomic gases and nuclear theory

The successful candidate will investigate superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations.