Oferty pracy

OPUS Ph.D. student

"Ultrafast melting and crystallization of metals" (National Science Center OPUS-22 grant) in collaboration with consortium partner – Institute of Physics Polish Academy of Sciences.

Konkurs na stanowisko Asystenta

Oferta dotyczy pracy w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Szkoła Doktorska przy NCBJ i IChiTJ rekrutuje

Szkoła Doktorska przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów https://gradschool.ncbj.gov.pl/ na rok 2022/2023.

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment

The successful candidate will be employed as a research assistant professor at the Faculty of Physics at WUT, within the project Study of quark-gluon matter properties using heavy-quark correlations, funded by the National Science Centre, Poland, for an initial period of 12 months. The contract can be extended up to 18 months, provided the satisfactory outcome of the evaluation after the first 12 months.

Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy – oferta dla kandydata z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister)

Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy – oferta dla kandydata z wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka i robotyka; mechatronika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne)