Oferty pracy

Student/-ka-stypendysta/-ka (1 stanowisko) w projekcie NCN OPUS

Ogłoszenie dotyczy projektu pt. „Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu” kierowanego przez dr. inż. Michała Struzika (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki).

Doktorant/-ka-stypendysta/-ka (1 stanowisko) w projekcie NCN OPUS

Ogłoszenie dotyczy projektu pt. „Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu” kierowanego przez dr. inż. Michała Struzika (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki).

Nauczyciel fizyki

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie pilnie zatrudni nauczyciela fizyki. Wymiar zatrudnienia do 22/18 godzin tygodniowo. Istnieje również możliwość zatrudnienia na część etatu w wybrane dni tygodnia po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

Oferta pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie dotyczy pracy na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych.

Stanowisko post-doc — współpracownika badawczego w dziedzinie fotoniki

Konkurs dotyczy projektu „Mikrorezonatory optyczne wykorzystujące mody galerii szeptów do zastosowań w czujnikach biomedycznych”.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Strukturalnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of femtoscopic correlations of pions and other hadrons in the ALICE experiment.

Call for Postdoctoral position in the field of ultracold atomic gases or nuclear theory

The successful candidate will be employed as a research assistant professor within the project: Superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations (Polish National Science Center grant), for a minimum period of 12 months, which can be extended up to 42 months.

Call for PhD student in the field of ultracold atomic gases and nuclear theory

The successful candidate will become a team member that executes the project: Superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations (National Science Center grant).

Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN

Ogłoszenie dotyczy projektu „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni” (2020/39/B/ST7/02356).