Oferty pracy

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of femtoscopic correlations of pions and other hadrons in the ALICE experiment.

Call for Postdoctoral position in the field of ultracold atomic gases or nuclear theory

The successful candidate will be employed as a research assistant professor within the project: Superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations (Polish National Science Center grant), for a minimum period of 12 months, which can be extended up to 42 months.

Call for PhD student in the field of ultracold atomic gases and nuclear theory

The successful candidate will become a team member that executes the project: Superfluid dynamics in Fermi systems with dissipation and fluctuations (National Science Center grant).

Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN

Ogłoszenie dotyczy projektu „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni” (2020/39/B/ST7/02356).

Weave-UNISONO — konkurs na stanowisko doktoranta

Oferta dotyczy projektu projektu „Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem”.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Specjalista ds. elektrotechniki, optoelektroniki oraz interferometrii

Oferta pracy w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mesyńskiej 16

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-flavor hadrons in the STAR experiment.