Oferty pracy

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki
Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa
w eksperymencie STAR w RHIC

Opis pracy:
Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu STAR.

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Wybrany kandydat będzie współpracował z profesor Hanną Zbroszczyk w ramach eksperymentu STAR w Relativistic Heavy Ion Collider, koncentrując się na badaniach korelacji dwucząstkowych w ramach programu Beam Energy Scan. Obowiązki obejmują analizę danych i publikację wyników, współpracę w ramach „service-work”, mentoring studentów oraz wspieranie działań badawczych grupy Zderzeń Ciężkich Jonów. Okazjonalne podróże do BNL będą wymagane. Oczekuje się, że wybrany kandydat odegra wiodącą rolę w badaniach korelacji femtoskopowych w eksperymencie STAR. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki PW, w ramach projektu „Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC'u”, finansowanego przez NCN, na początkowy okres 12 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona do 24 miesięcy, pod warunkiem zadowalającego wyniku oceny po pierwszych 12 miesiącach.

Wiodąca rola w badaniu oddziaływania silnego i szukania możliwych stanów związanych przy pomocy danych z eksperymentu STAR w RHIC’u.

Obowiązki i odpowiedzialności:
• Branie udziału w analizie danych Au + Au w RHIC zarejestrowanych przez detektor STAR, w celu badania oddziaływań silnych i poszukiwania stanów związanych
• Dołączenie do kolaboracji STAR i grupy roboczej korelacje i fluktuacje (CF PWG), uczestniczenie w cotygodniowych obradach oraz aktywny udział w jej spotkaniach (min. co kilka tygodni),
• Branie udziału w pracach „Service Work” wymaganych przez kolaborację STAR Collaboration, np. podczas zbierania danych
• Ścisła współpraca z grupą ALICE Correlations (Femtoscopy) w celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania silnego
• Prezentacje wyników na spotkaniach, konferencjach, a także pisane artykułów naukowych i publikowanie prac w recenzowanych czasopismach
• Utrzymywanie ścisłej współpracy ze współpracownikami w grupie CF PWG, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla postępu we wszystkich etapach projektu

Wymagania od kandydata (i umiejętności):
• Doktorat z nauk fizycznych
• Doświadczenie w eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wysokich i średnich energii
• Znajomość technik eksperymentalnych i pomiarów z zakresu fizyki jądrowej / wysokich energii
• Doświadczenie w dziedzinie fizyki procesów „miękkich"
• Znajomość pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem technik korelacji cząstek
• Znajomość generatorów MC i symulacji detektorów

Dodatkowe informacje:
• Podróże krajowe i międzynarodowe
• Stanowisko jest obecnie na rok i może zostać przedłużone na kolejny rok w zależności od wyników.

Status zatrudnienia
Jest to etatowe, w 100% naukowe stanowisko bez obowiązków dydaktycznych. Wybrany kandydat będzie miał jednak możliwość kierowania pracą inżynierską lub magisterską (i częściowo doktorską) i prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne.

Wynagrodzenie: Wynagrodzenie wg. max. stawki dopuszczalnej w konkursie NCNJak złożyć wniosek
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:
Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Wnioski muszą zawierać
CV kandydata,
Wykaz referatów i do 5 najważniejszych publikacji (ze wskazaniem wkładu kandydata w te publikacje),
Krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,
Dwa listy referencyjne, które recenzenci przesyłają bezpośrednio na adres hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl

Kandydat aby się zakwalifikować, musi mieć stopień naukowy doktora w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych lub fizyce jądrowej nabyty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami.

Ta pozycja będzie otwarta do czasu obsadzenia. Aby otrzymać pełne rozpatrzenie, wnioski należy składać do 28 lutego 2022 r.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami)."
Kontakt: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

Ogłoszenie o stypendium naukowym w ramach realizacji projektu OPUS-21 UKSW

Ogłoszenie o stypendium naukowym w ramach realizacji projektu
OPUS-21,nt.: "Turbulencja i rekoneksja magnetyczna w środowisku kosmicznym Ziemi"

(możliwość łączenia stypendium naukowego ze stypendium doktoranckim)

na stronie NCN dla UKSW
https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=189171

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” kierowanego przez prof. dr hab. Janusza Hołysta

W dniu 30 grudnia 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”, realizowanego przez ETH Zürich i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.
Na stanowisko doktoranta stypendysty został przyjęty:
– Krishnadas M – magister fizyki z uniwersytetu Mahatma Gandhi, Kerala, Indie
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Specjalista ds. elektroniki w Laboratorium Elektroniki Wydziału Fizyki PW

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej poszukuje Specjalisty ds. elektroniki w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę techniczną Laboratorium Elektroniki Wydziału Fizyki.

Nauczyciel fizyki w SP nr 9 w Warszawie

Zespół Szkollno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki, który byłby zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie karty nauczyciela. Kandydat nie musi posiadać przygotowania pedagogicznego.

Nauczyciel fizyki w SP nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4b,
zatrudni w bieżącym roku szkolnym od zaraz nauczyciela fizyki
w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 18 godzin tygodniowo.

Nauczyciel Fizyki w X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie

X liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul. Woronicza 8 zatrudni w roku szkolnym od zaraz: nauczyciela fizyki, doktora, adiunkta, absolwenta lub studenta piątego roku fizyki w wymiarze 7/18 etatu do nauczania fizyki w klasach pierwszych, poziom podstawowy.

Zapraszamy studentów do współpracy w projekcie CHANCE

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projekcie CHANCE (https://chance-h2020.eu).

Nauczyciel fizyki w SP nr 211 im. J .Korczaka w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka w Warszawie Ul. Nowy Świat 21 A zatrudni od zaraz nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 18 godzin tygodniowo.