Oferty pracy

Student-stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego „Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej” (kierownik dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Prowadzący warsztat o dronach

Zespół Akademickiego Obozu Naukowego (nowa odsłona Obozu Naukowego Politechniki Warszawskiej) szuka osoby do prowadzenia zajęć w ramach turnusów AON dla młodzieży. Obóz odbędzie się w Pięknej Górze koło Giżycka.

Nauczyciel fizyki

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Warszawie mające swoją siedzibę w Warszawie-Ursus poszukują nauczyciela fizyki na ok 8h tygodniowo z możliwością zwiększenia etatu (liceum, szkoła podstawowa- klasy 7 i 8) od zaraz.

Statystyk w Narodowym Instytucie Kardiologii PIB

Oferta dotyczy pracy na stanowisku statystyka w Pracowni Biostatystyki w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Stanowisko post-doc — współpracownika badawczego w dziedzinie fotoniki

Konkurs dotyczy projektu „Mikrorezonatory optyczne wykorzystujące mody galerii szeptów do zastosowań w czujnikach biomedycznych”.

Adiunkt podoktorancki w eksperymencie AEGIS

Oferta dotyczy stanowiska adiunkta podoktoranckiego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki ciężkich jonów w eksperymencie AEGIS.

Student/-ka-stypendysta/-ka (1 stanowisko) w projekcie NCN OPUS

Ogłoszenie dotyczy projektu pt. „Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu” kierowanego przez dr. inż. Michała Struzika (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki).

Doktorant/-ka-stypendysta/-ka (1 stanowisko) w projekcie NCN OPUS

Ogłoszenie dotyczy projektu pt. „Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu” kierowanego przez dr. inż. Michała Struzika (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki).

Nauczyciel fizyki

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie pilnie zatrudni nauczyciela fizyki. Wymiar zatrudnienia do 22/18 godzin tygodniowo. Istnieje również możliwość zatrudnienia na część etatu w wybrane dni tygodnia po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

Oferta pracy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie dotyczy pracy na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Kontroli Dawek i Wzorcowania w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych.