Oferty pracy

Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu NCN Preludium BIS

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktorant stypendysta w ramach projektu Preludium BIS pt.:"Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji. "

Konkurs na staże studenckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Instytut Chemii Fizycznej PAN poszukuje studentów do uzupełnienia zespołów badawczych w projekcie „Od Postdoc do PI przyszli liderzy ERA” PD 2 PI współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie H 2020.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.)

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa w eksperymencie STAR w RHIC

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu NCN Preludium BIS

Poszukujemy kandydatów na stypendium doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Preludium BIS pt.:" Komplementarne doświadczalne i numeryczne badania mechanizmu stabilizacji do temperatury pokojowej wysokotemperaturowej fazy delta-Bi2O3 uwięzionej w matrycy szklistej realizowanego w ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST5/00897."

Nauczyciel fizyki w SP nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie zatrudni od 01.09.2021 nauczyciela fizyki.
Zatrudnienie w wymiarze 16 godzin tygodniowo według planu zajęć szkolnych. Poszukiwana osoba powinna posiadać kwalifikacje do pracy w szkole.

Nauczyciel fizyki w LO

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie, ul. Dolna 6 ( Mokotów) zatrudni nauczycieli fizyki od 1 września, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Nauczyciel fizyki w SP

Szkoła o profilu dwujęzycznym zatrudni od 1 września 2021 nauczyciela fizyki z biegłą znajomością języka angielskiego (poświadczoną dyplomem lub certyfikatem).

Nabór na stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane w ramach uczestnictwa w eksperymencie HADES w FAIR/GSI

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu HADES.