Oferty pracy

Call for postdoc position in the field of nuclear theory

Nuclear Theory Group at Warsaw University of Technology invites applications to fill postdoc position in the field of nuclear theory.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu OPUS Ph.D. student

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska doktoranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” kierowanego przez prof. dr. hab. Janusza Hołysta.

Postdoctoral Researcher

An offer for a highly motivated candidate with a keen interest in theoretical and experimental condensed matter physics and good skills in data analysis.

Post-doc/assistant professor offer within the NCN OPUS 21 scientific project

“Hydrodynamic interactions under Reynolds numbers much smaller than unity”

Specjalista badawczo-techniczny (fizyk/fizyk medyczny) — Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Rekrutacja do Działu Dozymetrii Promieniowania Mieszanego.

OPUS Ph.D. student

"Ultrafast melting and crystallization of metals" (National Science Center OPUS-22 grant) in collaboration with consortium partner – Institute of Physics Polish Academy of Sciences.

Konkurs na stanowisko Asystenta

Oferta dotyczy pracy w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.