Doktorant stypendysta (ALICE)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła badania korelacji hadronów dziwnych i powabnych w danych z LHC Run 3 zarejestrowanych przez eksperyment ALICE. Praca naukowa w ramach grupy PW będącej członkiem eksperymentu ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego.

Wymagania: 

 • ukończone studia magisterskie z fizyki z wynikiem co najmniej dobrym, 
 • wiedza z zakresu fizyki relatywistycznych zderzeń protonów i ciężkich jonów, 
 • znajomość metod analizy korelacji cząstek, 
 • znajomość bash oraz C++ (w wersji 17),
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CERN/ROOT oraz ALICE O2,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole.

Do głównych zadań realizowanych przez kandydata należeć będą: 

 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy korelacji hadronów dziwnych i powabnych w eksperymencie ALICE,
 • rozwój pakietu FemtoUniverse w ramach oprogramowania ALICE O2,
 • uczestnictwo w sesjach zbierania danych w CERN (tzw. “szychtach” eksperymentalnych),
 • wykonywanie zadań technicznych (tzw. “service work”) w ramach eksperymentu ALICE.

Termin składania ofert: 29 stycznia 2024 r.

Forma składania ofert: osobiście 

Warunki zatrudnienia: stypendium  

Dodatkowe informacje:  wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa. 

Zgłoszenie powinno zawierać:  

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. informacje o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, 
 4. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra, 
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.