Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN OPUS w ramach eksperymentu ALICE na LHC

Poszukujemy kandydata na stanowisko Studenta Stypendysty (2 stanowiska) w zakresie fizyki doświadczalnej ciężkich jonów w ramach eksperymentu ALICE, w ramach projektu badawczego NCN (grant OPUS, nr 2022/45/B/ST2/02029) prof. dr hab. Adama Kisiela pt. „Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN”.

Opis pracy

Wybrani kandydaci będą pracowali nad eksperymentalnym badaniem korelacji femtoskopowych barion-antybarion w eksperymencie ALICE w LHC zebranym w nadchodzącym okresie zbierania danych Run 3. Technikę femtoskopii, opartą na korelacjach między (anty-)barionami przy niskich pędach względnych, można zastosować do precyzyjnego badania oddziaływań silnych i kulombowskich między tymi barionami. W szczególności można określić parametry potencjału silnego oddziaływania przy bardzo niskim pędzie względnym. Kandydaci powinni pamiętać, że ważną częścią pracy będzie opracowanie nowego oprogramowania, które umożliwi analizę najnowszych danych o kolizjach (przy użyciu nowego frameworku do analizy O2, napisanego w języku programowania C++).

Finansowanie
 Wybrany kandydat otrzyma stypendium z grantu NCN OPUS w wysokości 1500 zł/miesiąc od 1 marca 2024 do września 2025.

Dodatkowe korzyści
Przewidziane są również wyjazdy do ośrodka CERN na okres do trzech miesięcy w roku z dodatkowym wynagrodzeniem pokrywającym koszty utrzymania w rejonie Genewy.

Wymagania
 • posiadanie statusu studenta studiów II stopnia,
 • doświadczenie w fizyce cząstek elementarnych lub jądrowej,
 • silne zainteresowania eksperymentalną fizyką jądrową,
 • praktyczna znajomość nowoczesnego języka programowania (np. C/C++, Java, Python) oraz Git,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem eksperymentu ALICE na LHC.

Jak aplikować
 Zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: agata.celej@pw.edu.pl
 Proszę zawrzeć frazę „stypendium­_konkurs” w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać:
 • CV kandydata,
 • wykaz dorobku naukowego kandydata ze wskazaniem jego/jej predyspozycji do pracy naukowej (m.in. wykaz publikacji i wystąpień na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w kołach naukowych, nagrodach itp.); wnioskodawców zapraszamy również do załączenia portfolio związanego z programowaniem lub opisu osiągnięć programistycznych/zakończonych projektów,
 • krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych.
 

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

W celu pełnego rozpatrzenia, wnioski należy składać do 12 lutego 2024 roku. Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 20 lutego 2024 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”