Konkurs dla Stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS w ramach eksperymentu AEGIS w CERN

Poszukujemy kandydata na stanowisko Doktoranta Stypendysty w zakresie fizyki antymaterii w ramach eksperymentu AEgIS, w ramach projektu badawczego NCN (grant SONATA BIS, nr 2022/46/E/ST2/00255) dr hab. Georgui Kornakov Van, prof. PW pt.: “Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej”.

Opis pracy

Wybrany kandydat będzie pracował nad eksperymentalnymi badaniami produkcji egzotycznych atomów antyprotonowych w pułapkach w eksperymencie AEgIS w Deceleratorze Antyprotonów w CERN. Celem pracy jest wyznaczenie nowej ścieżki eksperymentalnej syntezy wewnątrz pułapek Penninga-Malmberga na zimne atomy antyprotonowe. Technika ta pozwoli na szczegółową analizę tych egzotycznych systemów niezależnie od ich krótkiego życia.

Finansowanie
Wybrany kandydat otrzyma stypendium z grantu NCN SONATA BIS w wysokości 3000 zł/miesiąc od 1 marca 2024 do września 2026.

Dodatkowe korzyści
Przewidziane są również wyjazdy do ośrodka CERN na okres do trzech miesięcy w roku z dodatkowym wynagrodzeniem pokrywającym koszty utrzymania w rejonie Genewy.

Wymagania
 • posiadanie statusu doktoranta,
 • doświadczenie w fizyce cząstek elementarnych lub jądrowej,
 • silne zainteresowania eksperymentalną fizyką jądrową,
 • praktyczna znajomość nowoczesnego języka programowania (np. C/C++, Java, Python)   oraz Git,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem eksperymentu AEGIS w CERN.

 

Jak aplikować
 Zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: agata.celej@pw.edu.pl
 Proszę zawrzeć frazę „stypendium­_konkurs”  w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać
 • CV kandydata,
 • wykaz dorobku naukowego kandydata ze wskazaniem jego/jej predyspozycji do pracy naukowej (m.in. wykaz publikacji i wystąpień na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w kołach naukowych, nagrodach itp.); wnioskodawców zapraszamy również do załączenia portfolio związanego z programowaniem lub opisu osiągnięć programistycznych/zakończonych projektów,
 • krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych.
 

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

W celu pełnego rozpatrzenia, wnioski należy składać do 12 lutego 2024 roku. Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 20 lutego 2024 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”