Doktorant stypendysta (fotodetektory w dozymetrii wykorzystującej OSL)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła wykorzystania fotodetektorów w dozymetrii wykorzystującej optycznie stymulowaną luminescencję (OSL). Prace badawcze planowane do przeprowadzenia przez doktoranta będą dotyczyły zaprojektowania i wykonania torów optycznych czytnika i kasownika sygnału pochodzącego z dozymetrów OSL oraz ich optymalizacja ze względu na zastosowany materiał OSL i poziom dawki promieniowania jonizującego. Badania będą prowadzone w Zakładzie Optyki i Fotoniki WF PW we współpracy z IFJ PAN i CLOR. Doktorant stypendysta będzie pracował w zespole dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej dr. inż. Piotra Sobotki.

Wymagania: 

 • ukończenie studiów magisterskich z fizyki z wynikiem co najmniej dobrym, 
 • podstawowa wiedza z zakresu optyki oraz fizyki medycznej, 
 • umiejętność pracy w laboratorium optycznym,  
 • praktyczne umiejętności inżynierskie związane z projektowaniem i wykonaniem układów optoelektronicznych wykorzystywanych w laboratoriach badawczych, 
 • umiejętność przeprowadzenia analizy wyników pomiarowych, 
 • wiedza związana z obliczaniem dawki promieniowania jonizującego, 
 • umiejętność przeprowadzenia wzorcowania aparatury dozymetrycznej, 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność, 
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin fizyki.

Do głównych zadań realizowanych przez kandydata należeć będą: 

 • uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji toru optycznego czytnika i kasownika sygnału OSL, 
 • prowadzenie prac w laboratorium optycznym nad stanowiskami pomiarowymi do badania komponentów optycznych czytnika i kasownika OSL – w tym czułych fotodetektorów luminescencji, źródeł światła oraz filtrów optycznych, 
 • prowadzenie badań służących wyznaczeniu charakterystyk wydajności stymulacji i detekcji sygnału OSL, a także efektywności wybielania optycznego w kasowniku OSL (dla szerokiej gamy materiałów OSL),
 • prace związane z charakteryzacją i optymalizacją elementów optycznych przewidzianych do umieszczenia w torze stymulacji i detekcji czytnika OSL,

Termin składania ofert: 29 stycznia 2024 r.

Forma składania ofert: osobiście 

Warunki zatrudnienia: stypendium 

Dodatkowe informacje: wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:  

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. informacje o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
 4. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.