Doktorant stypendysta (koherentny transport i rozpraszanie energii w układach nadciekłych fermionów)

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła zjawiska koherentnego transportu i rozpraszania energii w układach nadciekłych fermionów. Transport i kontrola dyssypacji stanowią podstawowe zagadnienie dla technologii kwantowych, które rozwijają się pod wspólną nazwą atomtroniki. Doktorat stypendysta będzie pracował w zespole dr hab. inż. Gabriela Wlazłowskiego.

Wymagania: 

 • ukończenie studia magisterskie z fizyki z wynikiem co najmniej dobrym, 
 • podstawowa znajomość mechaniki kwantowej oraz powiązanych dziedzin związanych z technologiami kwantowymi (przykładowo: obliczenia kwantowe) 
 • podstawowa wiedza z zakresu symulacji komputerowych, 
 • umiejętność programowania w językach C/C++, python, 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, 
 • umiejętność pracy w zespole.

Do głównych zadań realizowanych przez kandydata należeć będą: 

 • Opracowanie/budowa mikroskopowego formalizmu teoretycznego do badania dynamiki nadciekłego układu Fermiego, z uwzględnieniem efektów temperaturowych, w tym fluktuacji termicznych i efektów dyssypacyjnych. 
 • Implementacja modelu teoretycznego w formie wysokowydajnego kodu komputerowego, z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych. 
 • Wykonywanie symulacji numerycznych dla realistycznych scenariuszy/systemów związanych z ultrazimnymi gazami Fermiego i technologiami kwantowymi. 

Termin składania ofert: 29 stycznia 2024 r.

Forma składania ofert: osobiście 

Warunki zatrudnienia: stypendium 

Dodatkowe informacje: wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:  

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. informacje o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, 
 4. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”.