Plan zajęć (sem. letni)

Fizyka techniczna (sem. letni)

Rok 1 / Semestr 1 (.pdf, 15.03.2023)

Rok 2 / Semestr 3 (.pdf, 20.02.2023)

Photonics (summer sem.)

Year 1 / Semester 1 (.pdf, 21.02.2023)

Year 2 / Semester 3 (.pdf, 20.02.2023)