Prace magisterskie

Szczegółowe opisy tematów prac dyplomowych zawierające tło naukowe i zakres zadań do wykonania są do wglądu po otwarciu pliku PDF z listą tematów i kliknięciu tytułu pracy w języku polskim.

Prace magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna

Master's theses in the field of Photonics

Przydatne dokumenty

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. 

Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD i dostarczenie, podpisanego przez Promotora, raportu antyplagiatowego JSA.

Pracę dyplomową wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy pozostawić na portierni w zamkniętej kopercie w pudełku „PRACE DYPLOMOWE”. 

Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów skreślonych.

Informacje o stanie podpisów można sprawdzić w USOSweb w zakładce Dla wszystkich – Obiegówki. Absolwenci, którzy nie mają widocznej e-Obiegówki w systemie USOSweb, proszeni są o kontakt z Dziekanatem na adres mailowy dziekanat.wf@pw.edu.pl

UWAGA! Każdemu studentowi przysługują bezpłatnie maksymalnie cztery okładki pracy dyplomowej dostępne w dziekanacie.

Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania samych prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD zintegrowany z systemem USOSweb.

Logowanie do systemu APD