prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
Zakład Optyki i Fotoniki


Prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński, kier. Zakładu Optyki i Fotoniki WF PW; prezes Polskiego Stow. Fotonicznego; przewod. Sekcji Optoelektr. KEiT PAN; członek Polskiej Platformy Technolog. Fotoniki; SPIE Fellow, członek OSA i IEEE; bada struktury fotoniczne, czujniki i systemy światłowodowe; ponad 300 publikacji, 7 patentów, 4 rozdz. monograf.
p. 126 GF
22 234 5689
Strona domowa
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb