Zakład Optyki i Fotoniki

Baza Wiedzy PW

W Zakładzie Optyki i Fotoniki zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze światłem i jego zastosowaniami. Możemy tu wyróżnić holografię, fotografię, informatykę optyczną (czyli optyczne przesyłanie informacji), układy i optykę dyfrakcyjną, polaryzację, ale również światłowody i ciekłe kryształy. Światło potrafi przenosić informację - i robi to, z gigantyczną prędkością. Jesteśmy w stanie oswoić światło i nakazać mu wykonywanie konkretnych zadań. Tutaj też budujemy i testujemy nowatorski sposób nieinwazyjnego wykrywania nowotworów - koherentny tomograf optyczny. Zakład składa się z Pracowni Optoelektroniki Światłowodowej, Pracowni Informatyki Optycznej i Pracowni Optyki Nieliniowej.

   

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci