Osiągnięcia

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, ...

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Na...

Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jed...

Mogłoby się wydawać, że skoro topnienie materiałów krystalicznych jest jedną z najpowszechniej zachodzących prze...

Światło LED jest męczące dla oczu i może prowadzić do poważnych zaburzeń widzenia. Zespół prof. Marka Wasiucio...

Ogłoszenia dziekanatu

Egzamin będzie miał charakter ustny i bednie prowadzony przez Teams (wymagana kamerka).

W te wakacje WRS Wydziału Fizyki ma przyjemność zaprosić Was na posesyjny spływ kajakowy „Fizłódka 2021” orga...

W związku z wdrażaniem przez Politechnikę Warszawską nowego systemu dotyczącego suplementów, studenci którzy plan...


Informujemy, że na Wydziale Fizyki w systemie USOSweb została uruchomiona e-Obiegówka dla Absolwentów i studentów s...

Oferty pracy

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ram...

Celem pracownika będzie merytoryczna realizacja zadań na stanowisku typu Post-doc w projekcie „Optyczny terahercowy ...

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Badanie turbul...

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chci...