Osiągnięcia

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zak...

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydzia...

W publikacji zaproponowano metodologię wyznaczania prawdopodobieństwa fotojonizacji (przekrojów czynnych) w funkcji e...

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. T...

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja pt. "Unfolding the effects of final-s...

Ogłoszenia dziekanatu

Prosimy studentów 5 -go semestru studiów inżynierskich, kierunek Fizyka Techniczna o podpisywanie Deklaracji wyboru s...

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć ...

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 20...

W miesiącach letnich 2022 GSI-FAIR i HGS-HIRe organizują Międzynarodowy Letni Program Studencki, który jest oferowan...

Zapraszamy wszystkich studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne onli...

Oferty pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego...


Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej poszukuje Specjalisty ds. elektroniki w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba za...

Zespół Szkollno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki, który byłby zatrudniony w pełnym wymia...

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4b, zatrudni w bieżącym roku szkolnym od...