Osiągnięcia

Politechnika Warszawska we współpracy z CERN - Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie realizuje wspólny...

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału ...

Eksperyment ALICE dokonuje pierwszej bezpośredniej obserwacji fundamentalnego efektu w fizyce cząstek elementarnych. O...

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy ...

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zak...

Ogłoszenia dziekanatu

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć ...

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika – prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst odbęd...

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzan...

Obecnie uczelnia działa normalnie.

Oferty pracy

"Ultrafast melting and crystallization of metals" (National Science Center OPUS-22 grant) in collaboration with consorti...

Oferta dotyczy pracy w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Szkoła Doktorska przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie ogła...

The successful candidate will be employed as a research assistant professor at the Faculty of Physics at WUT, within the...

Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy – oferta dla kandydata z wykształ...