Praktyki studenckie

System Obsługi Praktyk Studenckich

Czas trwania:

 • 4 tygodnie (inż.)
 • 2 tygodnie (mgr.)

Należy skontaktować się z firmą lub innym podmiotem zewnętrznym, w którym ma być realizowana praktyka i ustalić:

 • Jaka ma być tematyka praktyk? (np. lista konkretnych zadań do realizacji) 
 • Kto będzie opiekunem praktyk? Kto będzie reprezentantem podmiotu zewnętrznego uprawnionym do podpisania porozumienia z WF?

Praktyki: schemat działania

 1. Student: Szukam praktyk, nawiązuję kontakt z opiekunem/reprezentantem i ustalam tematykę praktyk.
 2. Student: Uzupełniam dane w Systemie Obsługi Praktyk.
 3. Pełnomocnik: akceptuję wprowadzone dane, drukuję porozumienie w 3 ezg., podpisuję je i zostawiam do odbioru na Wydziale.
 4. Student: Odbieram porozumienie i zanoszę je do podpisu w podmiocie zewnętrznym.
 5. Student: Wysyłam skan podpisanego porozumienia do Pełnomocnika przed rozpoczęciem praktyk.
 6. Pełnomocnik: Na podstawie skanu zatwierdzam rozpoczęcie praktyk w systemie.
 7. Student: Uczęszczam na praktyki.
 8. Student: Po zakończeniu praktyk piszę raport i proszę opiekuna/reprezentanta o jego akceptację (podpis) oraz o wystawienie opinii. Wzory raportu i opinii są do pobrania w systemie.
 9. Student:Raport, opinię i oryginał porozumienia zostawiam na Wydziale dla Pełnomocnika. Jednocześnie informuję go o tym mailowo.
 10. Pełnomocnik: akceptuję praktyki i wystawiam Studentowi zaświadczenie, które trafia do Dziekanatu.

Już pracuję lub zrobiłem praktyki

Nie wiem – pytam!

Wiem:

 1. Wypełniam pola w systemie i generuję podanie do Prodziekana ds. studenckich (1 egz).
 2. Do podania załączam kopię umowy o pracę z określonym zakresem obowiązków.
 3. Zamiast umowy, do podania można dołączyć raport z zakresu pracy objętej praktykami oraz opinię opiekuna praktyk (np. przełożonego).
 4. Podanie z załącznikami przekazuję Pełnomocnikowi. Pełnomocnik rozpatruje podanie i przekazuje je wraz ze swoją rekomendacją do Pani Dziekan, która podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia praktyk.
 5. Jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, Pełnomocnik zalicza praktyki i wystawia zaświadczenie

Mam inne porozumienie

Nie wiem – pytam!

Wiem:

 1. Zwracam się do Pełnomocnika lub Pani Dziekan po odpowiednie podpisy.
 2. Wprowadzam swoje praktyki do systemu obsługi praktyk.
 3. Jadę na praktyki.
 4. Z praktyk wracam z raportem i opinią, które przekazuję Pełnomocnikowi.
 5. Pełnomocnik zalicza praktyki i wystawia zaświadczenie.

Uczelniana Baza Pracodawców

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej wspiera rozwój zawodowy studentów, absolwentów i doktorantów naszej uczelni. Dba o to, aby portal z ofertami pracy, praktyk i staży, który prowadzi,
stanowił wartościowe źródło informacji, a Pracodawcom gwarantował dostęp do inżynierów z najlepszej Uczelni Technicznej w Polsce. Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia na 3 poziomach, w zależności od potrzeb.