Życie studenckie

Domy studenckie podobnie jak cały kampus Politechniki Warszawskiej usytuowane są w samym centrum Warszawy tuż przy linii metra i dużym węźle komunikacyjnym noszącym nazwę naszej uczelni. Dostanie się w każdy punkt miasta jest stąd łatwe. Również koszt jazdy autobusem czy tramwajem nie jest wysoki. Szczególnie z ulgą studencką 50%. Politechnika Warszawska zapewnia bogaty system stypendialny szczególnie dla mniej zamożnych członków społeczności akademickiej. Możesz otrzymać dofinansowanie akademika, wyżywienia a także stypendium socjalne. Jeśli potraktujesz studia poważnie i osiągniesz dobre wyniki w nauce lub sporcie Twój wysiłek zostanie doceniony dodatkowymi stypendiami naukowymi lub sportowymi. Z resztą w Warszawie dla osób przedsiębiorczych zawsze znajdzie się jakaś możliwość sezonowej pracy lub dorobienia po godzinach zajęć. Warszawa to naprawdę miasto nieograniczonych możliwości.

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej to także rzadka szansa na studiowanie w dobrej, przyjaznej atmosferze. Na studiach I, II i III stopnia kształcimy obecnie ok. 400 studentów. Studenci wraz z kadrą akademicką realnie tworzą tu jedną rodzinę, której członkowie znają się przynajmniej z widzenia. Dodatkowo przepiękny a jednocześnie nieduży Gmach Fizyki tworzy przestrzeń sprzyjającą dobremu samopoczuciu. Działający na Wydziale Samorząd Studentów a także bardzo aktywne Koło Naukowe Fizyków to miejsca otwarte na Twoją energię. Taka aktywność nie tylko stanowi niezwykle atrakcyjne miejsce rozwoju Twojego potencjału społecznego, ale także otwiera wiele drzwi. U nas członkiem tych organizacji może być naprawdę każdy, kto chce realizować swoje ambicje. Co ważne, studenci stanowią ponad 17% członków Rady Wydziału - organu, który decyduje o wszystkich ważnych dla Wydziału sprawach. To niezwykła lekcja odpowiedzialności.

Oto kilka przydatnych linków: