Rada Wydziału

Przewodniczący Rady Wydziału

Rada wydziału , w zakresie objętym działalnością wydziału:

 1. Uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
 2. Wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana oraz w sprawach przewidzianych w statucie i innych aktach prawa wewnętrznego lub skierowanych do zaopiniowania przez organy Uczelni lub osoby sprawujące funkcje lub zajmujące stanowiska kierownicze;
 3. Wyraża opinię wspólnoty wydziału we wszystkich sprawach jej dotyczących;
 4. Opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
 5. Uczestniczy w opiniowaniu:
  • wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów na kierunkach prowadzonych na wydziale,
  • programów studiów, studiów podyplomowych (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się),
  • zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale.

Kadencja 2020-2024

dr hab inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

dr hab inż. Teodor Buchner, prof. uczelni

mgr Agata Celej-Brożyńska

Jan Chruśliński

Tomir Domański

dr inż. Izabela Ducin

dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

mgr Ewa Fedko

dr hab inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

dr hab inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni

Martyna Galanciak

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Maria Glińska

dr hab. Jacek Gosk

dr hab. inż. Łukasz Graczykowski

prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

dr inż. Małgorzata Janik

dr hab. Jerzy Jasiński

dr inż. Cezariusz Jastrzębski

Olga Karaś

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

dr hab inż. Daniel Kikoła, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk

dr hab inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni

Wiktor Kragiel

dr hab. inż. Andrzej Krawiecki

prof. dr hab. Franciszek Krok

dr hab. inż. Urszula Anna Laudyn

dr hab Piotr Lesiak, prof. uczelni

Szymon Lesiak

Wiktor Ludwiniak

prof. dr hab. inż. Piotr Magierski

dr hab inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni

inż. Kamil Orzechowski

dr hab inż. Tomasz Pietrzak, prof. uczelni

Jan Rawa

Katarzyna Rembecka

inż. Daniel Rodak

dr hab inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

dr hab inż. Agnieszka Siemion, prof. uczelni

dr inż. Jakub Sitek

dr inż. Piotr Sobotka

prof. dr hab. inż. Maciej Sypek

dr hab inż. Aleksander Urbaniak, prof. uczelni

dr hab Michał Urbański, prof. uczelni

prof. dr hab. Marek Wasiucionek

dr hab. inż. Michał Wierzbicki

dr hab. inż. Michał Wilczyński

dr hab inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

dr hab inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

dr hab inż. Paweł Zabierowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

prof. dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski

Programy studiów

Uchwała Rady Wydziału Fizyki z dn. 27 czerwca 2017 r. ws. programów studiów