Rekrutacja

Jeśli zdawałaś lub zdawałeś jako przedmiot dodatkowy fizykę, chemię, informatykę lub może biologię to Twoje zainteresowania obejmują próby zrozumienia praw rządzących naturą i ich wykorzystywania do postępu technicznego. Wybór ten pozwoli Ci w przyszłości znaleźć spełnienie ambicji w przemyśle, laboratoriach badawczych lub innowacyjnych obszarach gospodarki. To przecież inżynierowie, specjaliści z zakresu techniki tworzą postęp cywilizacyjny i realny rozwój gospodarczy. Proponujemy Ci studia na Politechnice Warszawskiej. Ta największa uczelnia techniczna w Polsce to gwarancja prestiżu i uznania Twojego wykształcenia przez każdego pracodawcę. Jednocześnie zaś to wyzwanie zmierzenia się z problemami technicznymi na najwyższym światowym poziomie. Wyzwanie niełatwe, ale dające jeszcze większą satysfakcję z uzyskanego dyplomu.