Seminaria naukowe

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Seminarium jest forum wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów tych pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki, których badania dotyczą fizyki fazy skondensowanej.

Fizyka Nowotworu

Nowotwór to obiekt badań wykraczający poza medycynę — to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się także fizycy i matematycy. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów możliwe było powstanie nowej, szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest fizyka nowotworu.