Nowe technologie

Europejski Urząd Patentowy

2019
 • Dużyńska A., Zdrojek M., Łapińska A., Wróblewska A.: Metoda wytwarzania grafenu płatkowego, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP19461534.0

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

2020
 • Laudyn U., Kwaśny M., Klus B., Ostromęcka I.: Sposób całkowicie optycznego przełączania sygnału optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej o zmiennej orientacji molekuł wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.424835, Numer patentu/prawa: PL 234439
 • Zdrojek M., Dużyńska A., Ojrzyńska M. [i in.]: Sposób wytwarzania grafenu płatkowego metodą chemicznej eksfoliacji, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-432680
2019
 • Judek J., Świniarski M., Czerniak K., Zdrojek M. [i in.]: Tłumik mikrofalowy o płynnie regulowanym tłumieniu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P--430972
 • Gronowska I., Ireneusz T., Joanna S. [i in.]: Urządzenie emitujące modulowane optyczne promieniowanie kierunkowe, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-429047
 • Zdrojek M., Judek J.: Zastosowanie polimerowo-węglowego materiału ekranującego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie terahercowym, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.417528, Numer patentu/prawa: PL 231763
2018
 • Makowski M., Bieda M., Kowalczyk A., Suszek J.: Miniaturowy bezsoczewkowy holograficzny projektor obrazów barwnych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.419368, Numer patentu/prawa: PL 230164
 • Karpierz M., Laudyn U., Klus B., Kwaśny M.: Sposób całkowicie optycznego sterowania kierunkiem propagacji sygnału optycznego w komórce ciekłokrystalicznej o geometrii klina wypełnionej domieszkowanym chiralnym nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.417224, Numer patentu/prawa: PL 230107
 • Laudyn U., Kwaśny M., Klus B.: Sposób indukowania falowodu optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-426030
 • Zdrojek M., Sobieski J., Dużyńska A., Judek J.: Sposób wytwarzania jednościennych nanorurek węglowych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.410021, Numer patentu/prawa: PL 231120
2017
 • Zdrojek M., Judek J.: Application of a polymer-carbon material shielding from electromagnetic radiation with wavelengths in sub-terahertz and terahertz ranges, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): PCT/PL2017/000119
2016
 • Łapienis G., Marzantowicz M.: Polimery o strukturze gwiaździstej zawierające na końcach ramion grupy funkcyjne, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-399217, Numer patentu/prawa: PL 222017 B1
 • Karpierz M., Laudyn U., Klus B.: Sposób całkowicie optycznego pomiaru stałych elastyczności K22 i K33 w nematycznych ciekłych kryształach, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-407356, Numer patentu/prawa: PAT.223885
 • Judek J., Zdrojek M., Świniarski M., Gertych A.: Sposób wyznaczania właściwości termicznych materiałów dwuwymiarowych, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.411175, Numer patentu/prawa: PL 225489
2015
 • Gronowska I.: Naprężacz sprężynowy dla sieci trakcyjnej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400029, Numer patentu/prawa: PL 223210
 • Gronowska I., Orzechowski J.: Oświetlacz chirurgiczny, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400028, Numer patentu/prawa: PL 221173
 • Gronowska I.: Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400030, Numer patentu/prawa: PL 223209
2014
 • Judek J., Zdrojek M., Wąsik M.: Sposób grzania laserowego nanoobiektów o istotnej anizotropii absorpcji optycznej ze sterowaniem przyrostu temperatury i układ do sterowania tego sposobu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.397442, Numer patentu/prawa: PL 219412
 • Marzantowicz M.: Układ mocowania reduktorów do butli z gazami sprężonymi, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-399559, Numer patentu/prawa: ZRPat/3485/2014
2013
 • Gronowska I., Cecylia B.: Sposób modulacji światła i modulator światła, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.387867, Numer patentu/prawa: PL 387867
 • Mąkowski J., Orzechowski J., Wierzbicki M., Jabłoński R. [i in.]: Sposób wyznaczania dokładnej wartości wymiaru liniowego obiektu oraz optyczne urządzenie pomiarowe, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 13460033.7-1558
2012
 • Podsiadło S., Adamowicz L.: Sposób otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych oraz urządzenie do otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych, Wynalazek
2010
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Ruśkowski P., Zadrożny R., Jerzak A., Wierzbicki M., Przedpełska R., Koziorowski M., Kobryń K. [i in.]: Sposób oczyszczania laktydu i wytwarzania surowca do syntezy polilaktydu, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/52/10, Numer patentu/prawa: WP/52/10
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Zadrożny R., Jerzak A., Ruśkowski P., Wierzbicki M., Przedpełska R., Kobryń K. [i in.]: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/50/10, Numer patentu/prawa: WP/50/10
 • Bujnowski K., Synoradzki L., Wisialski J., Zadrożny R., Jerzak A., Ruśkowski P., Wierzbicki M., Przedpełska R., Kobryń K. [i in.]: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII wysokiej czystości, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/51/10, Numer patentu/prawa: WP/51/10
 • Orzechowski J., Gronowska I., Latuszek A. [i in.]: Urządzenie do wykrywania stanu obniżonej uwagi, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.361410, Numer patentu/prawa: PL 207321

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

2018
 • Rupp J., Pfenninger R., Struzik M. [i in.]: LITHIUM-CONTAINING THIN FILMS, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 62/718 838
 • Rupp J., Pfenninger R., Struzik M. [i in.]: METHODS OF FABRICATING THIN FILMS COMPRISING LITHIUM-CONTAINING MATERIALS, Wynalazek, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 62/718 842

Bazy patentów

Logo Urzędu Patentowego RP   Kafelek Espacenet   Logo Patentscope   Logo Derwent   logo LENS.ORG   Logo Google Patents

Instytut Badań Stosowanych PW

logo IBS

Inkubator Innowacyjności PW

logo inkubatora innowacyjności