Usługi badawcze

Oferta B+R Wydziału Fizyki PW (.pdf, 23.12.2021)

Pracownia Analizy Termicznej

Wyniki pomiarów dostarczane są w formie wykresu oraz pliku ASCII zawierającego wszystkie rejestrowane podczas pomiaru sygnały.

 Szczegóły oferty