Akademicki Obóz Naukowy

Akademicki Obóz Naukowy to wydarzenie naukowo-rekreacyjne skierowane do uczniów szkoły podstawowej (po 7. klasie) oraz liceum, zainteresowanych naukami ścisłymi, medycznymi oraz technicznymi, którzy rozważają możliwość studiowania na Politechnice Warszawskiej lub innej uczelni kształcącej na kierunkach ścisłych, medycznych i technicznych.

Każdego roku na uczestników obozu czeka ambitna i atrakcyjna oferta warsztatów naukowych. Każdy uczestnik bierze udział w jednym wybranym cyklu warsztatów naukowych, które łączą teorię z praktyką.

Wśród wychowawców i prowadzących są również reprezentanci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o obozie można znaleźć na stronie www.oboznaukowy.edu.pl.