Oferty pracy

Wyniki konkursu na doktoranta stypendystę w projekcie badawczym NCN SONATA 18

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN SONATA 18, pt. „Nowe elektrolity stałe do baterii litowo-jonowych: badanie zależności między strukturą a właściwościami elektrycznymi ceramik z rodziny LiTa2PO8” (nr grantu 2022/47/D/ST5/00362).

Stanowisko student/-ka stypendysta/-ka w projekcie NCN WR.110.8.2024

Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych.
W związku z realizacją projektu NCN obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Stypendysta/ Doktorant
WR.110.8.2024

Stanowisko doktorant stypendysta w projekcie NCN

Tematyka badawcza doktoratu będzie dotyczyła zjawiska koherentnego transportu i rozpraszania energii układach nadciekłych fermionów. Transport i kontrola dyssypacji stanowią podstawowe zagadnienie dla technologii kwantowych, które rozwijają się pod wspólną nazwą atomtroniki.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN

Oferta dotyczy stanowiska stypendysta-doktorant.

Stanowisko doktorant/-ka stypendysta/-ka w projekcie NCN DAINA 2

„Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej: badania podstawowe, wytwarzanie i charakteryzacja”, nr DEC-2020/38/L/ST8/00513.

Stanowisko student/-ka stypendysta/-ka w projekcie NCN DAINA 2

„Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej: badania podstawowe, wytwarzanie i charakteryzacja”, nr DEC-2020/38/L/ST8/00513.

Informacja o wyniku konkursu (projekt nr 2020/39/B/ST7/02356)

Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”.

Doktorant stypendysta w projekcie NCN OPUS

Praca naukowa w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki OPUS nr 2020/39/B/ST7/02356, pt. „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. PW.